Welkom in de Vogelbuurt/Biezenakker. Hier bouwen we aan een energiezuinige, groene, veilige wijk. Met buurten met elk een eigen karakter: De Gaarden, De Parkbuurt, Het Bosveld en Bomenbuurt.

Ontwerp buurtbank bekend!

De buurt De Gaarden is onderdeel van de wijk Vogelbuurt/Biezenakker, die zich na de totale wijkvernieuwing kenmerkt door de verschillende karakters per buurt. Bij de keuze van het ontwerp voor de buurtbank is rekening gehouden met het karakter van De Gaarden, de ganzen en fruitbloesems sluiten hier goed bij aan.


Ter afronding van de vernieuwingen in de buurt De Gaarden bieden Wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek de bewoners een buurtbank aan. Bewoners van De Gaarden hadden zelf inspraak in het ontwerp van de buurtbank. De voorkeur van de bewoners ging duidelijk uit naar het uiteindelijke ontwerp waarin de ganzen en de fruitbloesems een hoofdrol spelen.

Buurtbank stimuleert contact buurtgenoten
Een goed contact met buurtbewoners draagt bij aan het woongenot van bewoners. Door samen met de buren het ontwerp van de bank te kiezen, te maken èn gezamenlijk de plek voor de bank te bepalen wordt er een plek gecreëerd waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Mozaïekmiddag zaterdag 14 juni
Wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek organiseren een Mozaïekmiddag. Bewoners van De Gaarden zijn van harte welkom om zaterdagmiddag 14 juni 2014 een workshop mozaïeken te volgen en samen met hun buren het gekozen ontwerp op de betonnen buurtbank af te maken. Bewoners van De Gaarden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor deze mozaïekmiddag.


Afgelopen donderdag 22 mei was er op het gemeentehuis een informatieavond voor de bewoners van:

  • de Merellaan (tussen de Parkietstraat en de Akkerstraat), Vinkenstraat (tussen Merrellaan en Hogeweg, Akkerstraat (tussen Merellaan en Hogeweg) en Parkietstraat (tussen Merellaan en Hofstraat).
  • de Parkietstraat (tussen Kwartellaan en Merellaan), Het Bosveld, Kwartellaan (tussen Parkietstraat en Akkerstraat), Vinkenstraat (tussen Kwartellaan en Merellaan) en Akkerstraat (tussen Kwartellaan en Merellaan)

Tijdens deze avond werd er gesproken over fase 4 van de Vogelbuurt en de invulling van de openbare ruimte.  Dit is de defintieve presentatietekening van fase 4 waarbij de suggesties en/of opmerkingen, die tijdens de avond naar voren kwamen, in de tekening zijn opgenomen.

 

Op donderdag 22 mei zijn twee informatiebijeenkomsten gepland voor de bewoners van onderstaande straten in de Vogelbuurt in Ulft. De bewoners van deze straten zijn inmiddels met een persoonlijke brief uitgenodigd voor deze bijeenkomst.
De informatiebijeenkomsten zijn van 18.15 tot 19.45 uur en van 20.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis aan de Staringstraat 25 in Gendringen.

Straten:

Van 18.15 tot 19.45 uur 

  • Merellaan (tussen de Parkietstraat en de Akkerstraat)
  • Vinkenstraat (tussen Merrellaan en Hogeweg)
  • Akkerstraat (tussen Merellaan en Hogeweg)
  • Parkietstraat (tussen Merellaan en Hofstraat)

Van 20.00 tot 21.30 uur

  • Parkietstraat (tussen Kwartellaan en Merellaan)
  • Het Bosveld, Kwartellaan (tussen Parkietstraat en Akkerstraat)
  • Vinkenstraat (tussen Kwartellaan en Merellaan)
  • Akkerstraat (tussen Kwartellaan en Merellaan)

Bespreken van de plannen
Tijdens de informatiebijeenkomsten willen wij in de kantine van het gemeentehuis de schetsontwerpen inzake de aanleg van de nieuwe riolering en de nieuwe bestrating, met de bewoners bespreken. Er is voldoende ruimte om ideeën in te brengen en op- en/of aanmerkingen op de plannen te geven. De plannen kunnen nog worden aangepast en bijgesteld.

Meer informatie
Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben maar wel willen komen, dan bent u van harte welkom tijdens een van de twee informatiebijeenkomsten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Segers, projectleider Vogelbuurt via telefoonnummer (0315) 292 292.