Bomenbuurt is volop in ontwikkeling. Het wordt een groene wijk, letterlijk en figuurlijk, voor mensen die kiezen voor bewust leven. Bomenbuurt wordt ook een moderne en veilige wijk, waar jong en oud zich thuis voelt.

De provincie Gelderland heeft vier gemeenten aangewezen die gezamenlijk Woonpark Gelderland vormen. Iedere gemeente realiseert een energiezuinige woonwijk, waarbij steeds een verschillende techniek wordt toegepast om energiezuinig te bouwen en te wonen. De Vogelbuurt/Biezenakker is door de provincie Gelderland uitgekozen als één van de vier locaties voor Woonpark Gelderland. Dit betekent dat er in de Vogelbuurt en Biezenakker zeer energiezuinige woningen gebouwd worden.

Energiezuinig wonen in Bomenbuurt

Het doel van Woonpark Gelderland is om het gebruik van fossiele brandstoffen zo veel mogelijk te verminderen door (onder andere) energiezuinige woningen te realiseren. Als onderdeel van Woonpark Gelderland krijgen de gemeente en Wonion begeleiding en ondersteuning van Provincie Gelderland bij het realiseren van de zeer energiezuinige woonwijk. In Bomenbuurt worden 61 woningen gebouwd, waarvan 39 huurwoningen en 22 koopwoningen. Alle woningen worden zeer energiezuinig. Door minder energie te verbruiken, verminderen we de uitstoot van CO2. Zeer energiezuinige woningen zijn duurder om te bouwen, daarentegen is de energierekening heel erg laag. Het uitgangspunt is dat de woonlasten (kosten voor de woning en gebruikte energie) niet hoger zijn dan bij een bestaande woning.

Bekijk onderstaande film als u meer wilt weten over energiezuinig wonen.

{flv}energieneutralewoningen_def{/flv}

Overige buurten

De Gaarden
De Parkbuurt
Het Bosveld
Bomenbuurt

Zoeken