Bomenbuurt is volop in ontwikkeling. Het wordt een groene wijk, letterlijk en figuurlijk, voor mensen die kiezen voor bewust leven. Bomenbuurt wordt ook een moderne en veilige wijk, waar jong en oud zich thuis voelt.

Vrijdagmiddag 18 november organiseert provincie Gelderland, samen met gemeente Oude IJsselstreek en wooncorporatie Wonion, een minisymposium over duurzaamheid en innovatie in nieuwbouw. Project Bomenbuurt is het onderwerp van dit minisymposium. Bomenbuurt is momenteel het enige Woonpark Gelderland-project van de de provincie dat wordt uitgevoerd.

Onderdeel van het minisymposium is een bezoek aan de energieneutral modelwoning in Bomenbuurt.

Klik voor meer informatie en het programma .  

De informatieavond op dinsdag 11 oktober werd door het merendeel van de toekomstige huurders van Bomenbuurt bezocht. Tijdens de informatieavond werden de bewoners geïnformeerd over de inrichting van de openbare ruimte: de uitstraling van het straatbeeld. Daarnaast kregen zij een uitnodiging van Wonion voor een bijeenkomst op 1 november om in te gaan op alle vragen rondom de energieneutrale huurwoning waar zij in gaan wonen.

Informatieavond_openbare_ruimte_Bomenbuurt_11-10-11
Veel toekomstige bewoners bezochten de informatieavond over de openbare ruimte.

Presentatie Douwe Wessels
Tuinarchitect Douwe Wessels lichtte het plan voor de openbare ruimte toe. Dit plan staat grotendeels al vast omdat dit een onderdeel is van het winnende plan voor Bomenbuurt. Het plan wordt momenteel verder uitgewerkt door Anacon. In december is het definitieve voorstel klaar. Tijdens de informatieavond bleek dat vooral de keuze van de speeltoestellen en de hoogte van de erfafscheiding (hagen) een aandachtspunt is voor de verdere uitwerking van het plan. Beiden vanwege de veiligheid: de speeltoestellen moeten veilig zijn voor kleine kinderen en de erfafscheiding moet voldoende hoog zijn om te voorkomen dat er spullen worden gestolen uit de tuinen en om te zorgen voor voldoende privcay.

Highlights inrichting openbare ruimte
Enkele highlights uit Douwe’s presentatie:
- Als erfafscheiding tussen particuliere grond en openbare ruimte worden geen schuttingen geplaatst. Zo houdt de buurt een open aanzicht. Wel behouden de bewoners hun privacy. Voorbeeld: de tuinen van de woningen in het Beltmancomplex (Ulft).
- Het straatmeubilair krijgt een natuurlijke uitstraling die bij Bomenbuurt past. Denk hierbij aan houten bankjes en/of hangtafels van boomstammen.
- De straatverlichting krijgt LED-verlichting.
- De bewoners konden de 11e hun voorkeur aangeven aan de bomen die in de buurt geplant moeten worden. Douwe geeft aan dat er rekening mee wordt gehouden dat de bomen het zonlicht op de zonnepanelen en wintertuinen zo min mogelijk moeten belemmeren.
- Op de gevels van de hoekwoningen komen klimhortensia’s voor een groene uitstraling.
- Er komt 1 speelplek, in het midden van de buurt.

Bekijk hier Douwe’s presentatie.

Voorlopige planning openbare ruimte
-
December 2011: definitief ontwerp klaar
- Januari 2012: aanbesteding
- April/Mei 2012: start inrichting van de Elzenstraat (na oplevering van de laatste woning)
- Eind 2012: groen inplanten
- Afhankelijk van wanneer de woningen verkocht zijn, start de inrichting van de Wilgenstraat

Uitslag stemformulieren bomen en uitstraling speeltoestellen
In totaal zijn er 23 ingevulde formulieren ingeleverd.

Uitstraling speeltoestellen
De toekomstige huurders in Bomenbuurt konden hun voorkeur aangeven voor de uitstraling van de speeltoestellen. Het ging hier alleen om de uitstraling van de toestellen en niet de toestellen zelf. Hiervoor volgt nog een bijeenkomst waarvoor personen die dit hebben aangegeven op het formulier, worden uitgenodigd. Met 13 stemmen voor de uitstraling van de Yalp-speeltoestellen en 8 stemmen voor de Robina-speeltoestellen valt de keuze op de Yalp-lijn .

Bomen
De top 3 van de bomen ziet er als volgt uit:
1. Acer Rubrum Scanlon (98 punten)
2. Fraxinus Americana (82 punten)
3. Quercus Robur Concordia (67 punten)

Acer_Rubrum_ScanlonFraxinus_AmericanaQuercus_Robur_Concordia
Van boven naar beneden de top 3 van de bomen.

Planning oplevering woningen
De eerste woningen worden in januari 2012 opgeleverd. Fase 2 in maart en de laatste fase, fase 3, in mei. 

Adressen
Fase 1: Elzenstraat 9 t/m 25 (oneven nummers)
Fase 2: Elzenstraat 14 t/m 42 (even nummers)
Fase 3: Elzenstraat 1 t/m 7, Elzenstraat 2 t/m 12 en Wilgenstraat 33 t/m 41

Fasering_oplevering_huurwoningen_Bomenbuurt
Klik voor een vergroting van de afbeelding.

Bijeenkomst Wonion 1 november
Tijdens de informatieavond van 11 oktober kregen de aanwezigen een uitnodiging voor een bijeenkomst op 1 november. 1 november worden zij geïnformeerd over het wonen in een energieneutrale woning en worden de vragen van de vragenlijst behandeld. Bewoners die niet aanwezig waren de 11e kregen de uitnodiging per post.

In Bomenbuurt bouwt bouwbedrijf Klomps 61 energieneutrale woningen waarvan 39 huurwoningen en 22 twee-onder-één-kap koopwoningen. De verkoop van de koopwoningen is gestart. De koopprijs van een energieneutrale woning is hoger dan die van een vergelijkbare, reguliere woning. Om de koop van een energieneutrale woning voor een grote groep mogelijk te maken, biedt de gemeente kopers verschillende mogelijkheden aan:

- subsidie op energiezuinige woningen (u kunt een subsidie van €15.000 aanvragen)
- een duurzaamheidslening
- erfpacht

Energieneutraal wonen
Energieneutrale woningen leveren gemiddeld evenveel energie als ze verbruiken voor verlichting, verkoeling, verwarming, ventilatie en huishoudelijk gebruik (bij normaal gebruik). Om dat mogelijk te maken, is in deze woningen geïnvesteerd in een optimale isolatieschil, een wintertuin, een gebalanceerd ventilatiesysteem en zonnecollectoren.

Klik voor meer informatie over de stimuleringsmaatregelen van de gemeente voor de koopwoningen in Bomenbuurt. 

Overige buurten

De Gaarden
De Parkbuurt
Het Bosveld
Bomenbuurt

Zoeken