Bomenbuurt is volop in ontwikkeling. Het wordt een groene wijk, letterlijk en figuurlijk, voor mensen die kiezen voor bewust leven. Bomenbuurt wordt ook een moderne en veilige wijk, waar jong en oud zich thuis voelt.

De uitspraak van de Raad van State over de bouw van 61 woningen in Bomenbuurt is uitgesteld. De uitspraak werd uiterlijk 11 januari 2011 verwacht, zes weken na de zitting in de bodemprocedure van 30 november 2010. De uitspraak is met een nieuwe termijn van zes weken vertraagd. Dit betekent dat de uitspraak eind februari wordt verwacht.

Rechtsgang: hoe zat het ook al weer?
Op 2 februari 2010 nam het college van burgemeester en wethouders het projectbesluit, de versnelde bestemmingsplanprocedure en verleende het college ook de bouwvergunning voor het bouwen van de 61 energieneutrale woningen. Tegen deze beslissingen zijn twee partijen in beroep gegaan bij de Rechtbank Zutphen. In maart 2010 was de eerste zitting bij de Rechtbank Zupthen waarbij de voorzieningenrechter het projectbesluit schorste tot de uitspraak in de bodemprocedure. Als reden voerde hij aan dat een aantal punten onvoldoende onderbouwd waren in het projectbesluit. In juni 2010 kwamen de partijen opnieuw bij elkaar tijdens een tweede zitting bij de Rechtbank Zutphen. In de periode tussen de eerste en tweede zitting heeft het college het plan voor de Bomenbuurt verder onderbouwd en opnieuw vastgesteld. Uiteindelijk werden de bezwaren ongegrond verklaard en het collegebesluit rechtsgeldig. Hierop zijn de twee partijen bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de beslissing van de Rechtbank Zutphen.

Groene Parel 2010: Stem op de Bomenbuurt!

De Bomenbuurt behoort tot de 10 beste plannen van Nederland als het om duurzame vernieuwing gaat. Een deskundige jury heeft het plan genomineerd vanwege a) de versnelde voorbereiding b) de bijzondere samenwerking tussen Wonion, gemeente Oude IJsselstreek en de bouwbedrijven en c) de energieneutrale woningen zelf. Na een halve finale in november volgt mogelijk zelfs de finale voor de Bomenbuurt! En u kunt daarbij helpen: stem Bomenbuurt!

Groene_Parel_1


De unieke projectaanpak van gemeente Oude IJsselstreek en wooncorporatie Wonion om op een versnelde manier tot de bouw van 61 energieneutrale woningen te komen, heeft landelijke aandacht gekregen. Het project is één van de 10 genomineerde projecten voor de prestigieuze Groene Parel Award. Opnieuw een voorbeeld van succesvolle samenwerking in de Achterhoek.

Overige buurten

De Gaarden
De Parkbuurt
Het Bosveld
Bomenbuurt

Zoeken