Bomenbuurt is volop in ontwikkeling. Het wordt een groene wijk, letterlijk en figuurlijk, voor mensen die kiezen voor bewust leven. Bomenbuurt wordt ook een moderne en veilige wijk, waar jong en oud zich thuis voelt.

Tegen  de uitspraak van de rechtbank in Zutphen op 14 juli jongstleden is door bezwaarmakers in hoger beroep gegaan. Zij hebben ook een voorlopige voorziening aangevraagd. Vandaag heeft de Raad van State in Den Haag het verzoek afgewezen om een voorlopige voorziening betreffende het projectbesluit/bouwvergunning en de tijdelijke bouwweg te treffen. Dit betekent dat de werkzaamheden van Klomps Bouwbedrijf en Jaartsveld Infra door kunnen gaan terwijl wordt gewacht op uitspraak in de bodemprocedure in het hoger beroep. De uitspraak hiervan volgt binnen 6 maanden of eerder.

De rechtbank in Zutphen heeft vandaag uitspraak gedaan in het beroep tegen de geplande bouw van 61 energiezuinige huur- en koopwoningen in de Bomenbuurt, onderdeel van Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft. De rechtbank heeft gemeente Oude IJsselstreek in het gelijk gesteld en alle bezwaren ongegrond verklaard. Nu het projectbesluit akkoord is, wordt zo snel mogelijk begonnen met de bouw. Gemeente Oude IJsselstreek en wooncorporatie Wonion zijn verheugd dat Klomps Bouwbedrijf en Jaartsveld Infra nu echt aan de slag kunnen. Zoals gepland kunnen bewoners uit de Vogelbuurt nu tijdig doorstromen naar deze nieuwe wijk.

In maart van dit jaar heeft de voorzieningenrechter besloten dat niet gestart mag worden met de bouw van de 61 woningen in de Bomenbuurt, voordat de rechtbank uitspraak doet in de beroepsprocedure. Naar aanleiding van deze voorlopige uitspraak heeft het college het plan voor deze woningen nader onderbouwd en opnieuw vastgesteld. Dit projectbesluit kunt u nalezen op de website van de gemeente.
De mensen die in eerste instantie een zienswijze hebben ingediend zijn allemaal schriftelijk op de hoogte gesteld van het nieuwe collegebesluit en de wijze waarop hun eerdere beroep verder betrokken wordt in de procedure bij de rechtbank.

Op 24 juni a.s. vindt de hoorzitting in de beroepsprocedure plaats. Binnen enkele weken daarna wordt de uitspraak van de rechtbank verwacht en wordt duidelijk of snel gestart kan worden met de voorbereidingen (bouwrijpmaken) en de daadwerkelijke bouw van de 39 huurwoningen en 22 koopwoningen.

Overige buurten

De Gaarden
De Parkbuurt
Het Bosveld
Bomenbuurt

Zoeken