Bomenbuurt is volop in ontwikkeling. Het wordt een groene wijk, letterlijk en figuurlijk, voor mensen die kiezen voor bewust leven. Bomenbuurt wordt ook een moderne en veilige wijk, waar jong en oud zich thuis voelt.

Op 26 maart 2010 heeft de rechtbank in Zutphen uitspraak gedaan in het beroep van twee partijen tegen het besluit van de gemeente Oude IJsselstreek om het projectbesluit te nemen en de bouwvergunning te verlenen voor 61 woningen in Bomenbuurt in Ulft. De voorzieningenrechter heeft het besluit geschorst. Als reden voerde hij aan dat een aantal punten onvoldoende in de onderbouwing van het projectbesluit is aangetoond.

Hoe nu verder?
De schorsing heeft als gevolg dat de bouwwerkzaamheden in Bomenbuurt voorlopig zijn uitgesteld. De gemeente respecteert de uitspraak van de voorzieningenrechter, in afwachting van de definitieve uitspraak die deze zomer wordt verwacht.

Gemeente Oude IJsselstreek en wooncorporatie Wonion voeren de plannen voor Bomenbuurt, onderdeel van de wijk Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft, versneld uit. Als onderdeel van de versnelde procedure delegeerde de gemeenteraad in juni 2009 het nemen van het projectbesluit aan het college van burgemeester en wethouders. Op 2 februari 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende stap gezet en het projectbesluit genomen. In vervolg op dit projectbesluit verleende het college ook de bouwvergunning voor het bouwen van 61 energieneutrale woningen.

In de Bomenbuurt in Biezenakker worden 61 woningen gebouwd. 39 huurwoningen en 22 koopwoningen. Het plan voor deze woningen en de inrichting van de wijk is nu klaar. Dit betekent dat u het plan (projectbesluit) tussen 5 november en 16 december kunt komen inzien op het gemeentehuis (Staringstraat 25 in Gendringen). Ook kunt u het projectbesluit vinden op de website van de gemeente.

Tot en met 16 december heeft u de gelegenheid uw visie op het plan te geven. Daarvoor kunt u een zienswijze indienen. Over de regels voor en voorwaarden aan een zienswijze kunnen de mensen aan de balie in het gemeentehuis u informeren.

Overige buurten

De Gaarden
De Parkbuurt
Het Bosveld
Bomenbuurt

Zoeken