Bomenbuurt is volop in ontwikkeling. Het wordt een groene wijk, letterlijk en figuurlijk, voor mensen die kiezen voor bewust leven. Bomenbuurt wordt ook een moderne en veilige wijk, waar jong en oud zich thuis voelt.

Wooncorporatie Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek gaan ongeveer 60 energieneutrale woningen in de Bomenbuurt, een deelgebied van de Biezenakker in Ulft, versneld realiseren middels een bijzondere en innovatieve aanbestedingsmethodiek. Waarvan 35 sociale huurwoningen. Binnen de sociale huursector is het de eerste keer dat in Nederland een duurzaam project van deze omvang wordt gerealiseerd. Het winnende consortium dat het versnellingsdeel van de Biezenakker, de Bomenbuurt, gaat realiseren wordt aangevoerd door bouwbedrijf Klomps*.

Waarom is de wijk Vogelbuurt/Biezenakker geselecteerd als project dat voor versnelling in aanmerking komt?

Er gaat de komende jaren veel gebeuren in deze wijk. De gemeenteraad heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat er eerst nieuw wordt gebouwd en daarna pas gesloopt. Ook de bewoners zelf hebben in bijeenkomsten verzocht om een snelle start van de Biezenakker. Met de versnelde bouw in Biezenakker komen we daaraan tegemoet. Op deze manier kunnen de bewoners van de Vogelbuurt tijdelijk of permanent verhuizen naar de Biezenakker en ontstaat er ruimte in de Vogelbuurt om woningen te slopen.

De gemeente Oude IJsselstreek en Wonion nodigen u uit voor informatiebijeenkomsten op woensdag 22 juli over circa 50 energiezuinige nieuwbouwwoningen die in de Biezenakker in Ulft worden gebouwd.

Overige buurten

De Gaarden
De Parkbuurt
Het Bosveld
Bomenbuurt

Zoeken