Bomenbuurt is volop in ontwikkeling. Het wordt een groene wijk, letterlijk en figuurlijk, voor mensen die kiezen voor bewust leven. Bomenbuurt wordt ook een moderne en veilige wijk, waar jong en oud zich thuis voelt.

In maart van dit jaar heeft de voorzieningenrechter besloten dat niet gestart mag worden met de bouw van de 61 woningen in de Bomenbuurt, voordat de rechtbank uitspraak doet in de beroepsprocedure. Naar aanleiding van deze voorlopige uitspraak heeft het college het plan voor deze woningen nader onderbouwd en opnieuw vastgesteld. Dit projectbesluit kunt u nalezen op de website van de gemeente.
De mensen die in eerste instantie een zienswijze hebben ingediend zijn allemaal schriftelijk op de hoogte gesteld van het nieuwe collegebesluit en de wijze waarop hun eerdere beroep verder betrokken wordt in de procedure bij de rechtbank.

Op 24 juni a.s. vindt de hoorzitting in de beroepsprocedure plaats. Binnen enkele weken daarna wordt de uitspraak van de rechtbank verwacht en wordt duidelijk of snel gestart kan worden met de voorbereidingen (bouwrijpmaken) en de daadwerkelijke bouw van de 39 huurwoningen en 22 koopwoningen.

Overige buurten

De Gaarden
De Parkbuurt
Het Bosveld
Bomenbuurt

Zoeken