Bomenbuurt is volop in ontwikkeling. Het wordt een groene wijk, letterlijk en figuurlijk, voor mensen die kiezen voor bewust leven. Bomenbuurt wordt ook een moderne en veilige wijk, waar jong en oud zich thuis voelt.

De rechtbank in Zutphen heeft vandaag uitspraak gedaan in het beroep tegen de geplande bouw van 61 energiezuinige huur- en koopwoningen in de Bomenbuurt, onderdeel van Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft. De rechtbank heeft gemeente Oude IJsselstreek in het gelijk gesteld en alle bezwaren ongegrond verklaard. Nu het projectbesluit akkoord is, wordt zo snel mogelijk begonnen met de bouw. Gemeente Oude IJsselstreek en wooncorporatie Wonion zijn verheugd dat Klomps Bouwbedrijf en Jaartsveld Infra nu echt aan de slag kunnen. Zoals gepland kunnen bewoners uit de Vogelbuurt nu tijdig doorstromen naar deze nieuwe wijk.

Nog voor deze zomervakantie hadden gemeente Oude IJsselstreek, Wonion en hoofdaannemer Klomps Bouwbedrijf met de bouw van de woningen willen beginnen. Dit zou het resultaat zijn van de gewenste versnelde uitvoering van de plannen. Een belangrijk onderdeel in het versnellen van de procedure vormt het delegeren van het te nemen projectbesluit van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders. Dit delegeerde de gemeenteraad in juni 2009 aan het college. Op 2 februari dit jaar zette het college van burgemeester en wethouders de volgende stap en namen zij het projectbesluit. In vervolg op dit projectbesluit verleende het college ook de bouwvergunning voor het bouwen van de 61 energieneutrale woningen. Tegen deze beslissingen zijn echter twee partijen in beroep gegaan bij de rechtbank in Zutphen en hebben zij een voorlopige voorziening aangevraagd.

Startklaar voor werkzaamheden
De rechtbank heeft nu echter laten weten dat de beroepen tegen de plannen ongegrond zijn verklaard. Daarmee komt de weg vrij om alsnog zo snel mogelijk te starten met de bouw. Alle partijen staan dan ook klaar om direct te kunnen beginnen met de werkzaamheden. Momenteel wordt bekeken wat de handigste planning is. Zo zou in delen van het plangebied mogelijk al worden gestart met de bouw van de woningen, terwijl in andere delen nog gewerkt wordt aan de riolering en de bouwwegen. Het streven is om de woningen in de eerste helft van 2011 op te leveren.

De rechtsgang
Op 26 maart was er een eerste zitting bij de rechtbank in Zutphen waar de voorzieningenrechter een voorlopige uitspraak deed in het beroep van de twee partijen tegen het besluit van de gemeente Oude IJsselstreek om het projectbesluit te nemen en de bouwvergunning te verlenen voor de 61 woningen in de Bomenbuurt. De voorzieningenrechter heeft het projectbesluit geschorst tot de uitspraak van de rechtbank in de bodemprocedure. Als reden voerde hij aan dat een aantal punten onvoldoende in de onderbouwing van het projectbesluit was aangetoond.

Bodemprocedure
Op 24 juni kwamen de partijen opnieuw bij elkaar tijdens een tweede zitting bij de rechtbank in Zutphen. Tijdens deze zitting kregen alle betrokken partijen nog eens opnieuw de gelegenheid om hun standpunten toe te lichten en stelden de drie rechters aanvullende vragen. In periode tussen de eerste en tweede zitting heeft het college van burgemeester en wethouders, naar aanleiding van de voorlopige uitspraak van de rechter, het plan voor de Bomenbuurt bovendien nog eens verder onderbouwd en opnieuw vastgesteld. Alles overwegende heeft de rechtbank op 14 juli uitspraak gedaan, de bezwaren als ongegrond verklaard en het collegebesluit rechtsgeldig.

Waarom versnelling?

Er zijn goede redenen om een deel van Biezenakker, het deel dat aansluit op de Vogelbuurt en inmiddels de naam Bomenbuurt heeft gekregen, versneld uit te voeren. De gemeenteraad heeft namelijk als één van de uitgangspunten voor de herstructurering van Vogelbuurt/Biezenakker meegegeven dat geprobeerd moet worden eerst nieuw te bouwen en pas daarna te slopen. Met de versnelde bouw in Bomenbuurt wordt dit mogelijk gemaakt. Daarnaast maakt Bomenbuurt deel uit van Aanvalsplan Achterhoek Authentiek Anders, dat door projecten te versnellen de gevolgen van de economische crisis tegengaat. 

 

 

Overige buurten

De Gaarden
De Parkbuurt
Het Bosveld
Bomenbuurt

Zoeken