Bomenbuurt is volop in ontwikkeling. Het wordt een groene wijk, letterlijk en figuurlijk, voor mensen die kiezen voor bewust leven. Bomenbuurt wordt ook een moderne en veilige wijk, waar jong en oud zich thuis voelt.

Tegen  de uitspraak van de rechtbank in Zutphen op 14 juli jongstleden is door bezwaarmakers in hoger beroep gegaan. Zij hebben ook een voorlopige voorziening aangevraagd. Vandaag heeft de Raad van State in Den Haag het verzoek afgewezen om een voorlopige voorziening betreffende het projectbesluit/bouwvergunning en de tijdelijke bouwweg te treffen. Dit betekent dat de werkzaamheden van Klomps Bouwbedrijf en Jaartsveld Infra door kunnen gaan terwijl wordt gewacht op uitspraak in de bodemprocedure in het hoger beroep. De uitspraak hiervan volgt binnen 6 maanden of eerder.

Overige buurten

De Gaarden
De Parkbuurt
Het Bosveld
Bomenbuurt

Zoeken