Bomenbuurt is volop in ontwikkeling. Het wordt een groene wijk, letterlijk en figuurlijk, voor mensen die kiezen voor bewust leven. Bomenbuurt wordt ook een moderne en veilige wijk, waar jong en oud zich thuis voelt.

Volgens planning worden de eerste woningen in januari 2012 opgeleverd.

Vertraging vanwege rechtsgang
Nog voor de zomervakantie van 2010 hadden gemeente Oude IJsselstreek, Wonion en hoofdaannemer Klomps Bouwbedrijf met de bouw van de woningen willen beginnen. De opgelopen vertraging als gevolg van de rechtsgang is beperkt gebleven tot ongeveer een jaar. Op 2 februari 2010 nam het college van B&W het projectbesluit, de versnelde bestemmingsplanprocedure en verleende het college ook de bouwvergunning voor het bouwen van de woningen. Tegen deze beslissingen zijn twee partijen in beroep gegaan bij de Rechtbank Zutphen. In maart was de eerste zitting bij de Rechtbank Zutphen waarbij de voorzieningenrechter het projectbesluit schorste tot de uitspraak in de bodemprocedure. Als reden voerde hij aan dat een aantal punten onvoldoende onderbouwd waren in het projectbesluit. In juni kwamen de partijen opnieuw bij elkaar tijdens een tweede zitting bij de Rechtbank Zutphen. In de periode tussen de eerste en tweede zitting heeft het college het plan voor de Bomenbuurt verder onderbouwd en opnieuw vastgesteld. Uiteindelijk werden de bezwaren ongegrond verklaard en het collegebesluit rechtsgeldig. Hierop zijn de twee partijen bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de beslissing van de Rechtbank Zutphen. De Raad van State stelde in februari 2011 vast dat de Rechtbank Zutphen een juiste afweging heeft gemaakt, waardoor de uitspraak ongewijzigd blijft.

Brochure Planning Vogelbuurt/Biezenakker
Klik hier om de brochure over de planning te bekijken. In deze brochure vindt u een totaaloverzicht van de wijk, waarin staat aangegeven wanneer we waar gaan starten. In deze brochure staat de eerste versie van de planning. Inmiddels is er een nieuwe, actuele planning . Deze zat bij de nieuwsbrief van maart 2011 bijgevoegd.

Planning openbare ruimte
Voor de inrichting van de openbare ruimte is een planningskaart opgesteld.

Overige buurten

De Gaarden
De Parkbuurt
Het Bosveld
Bomenbuurt

Zoeken