Bomenbuurt is volop in ontwikkeling. Het wordt een groene wijk, letterlijk en figuurlijk, voor mensen die kiezen voor bewust leven. Bomenbuurt wordt ook een moderne en veilige wijk, waar jong en oud zich thuis voelt.

Wooncorporatie Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek gaan 61 energieneutrale woningen in de Bomenbuurt, een deelgebied van de Biezenakker in Ulft, versneld realiseren door een bijzondere en innovatieve aanbestedingsmethodiek. Binnen de sociale huursector is het de eerste keer dat in Nederland een duurzaam project van deze omvang wordt gerealiseerd. Het winnende consortium dat het versnellingsdeel van de Biezenakker, Bomenbuurt, gaat realiseren wordt aangevoerd door bouwbedrijf Klomps.

Duurzame energieneutrale woningen

Het duurzaam ontwikkelen van de nieuwbouwopgave is een speerpunt van Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek. Daarom willen de opdrachtgevers zich inzetten om energieneutrale woningen te realiseren. Dit zijn woningen die evenveel energie opwekken als ze verbruiken om voor bewoners de energielasten, als onderdeel van de totale woonlasten, te beperken.

Waarom is Bomenbuurt geselecteerd?

Er zijn meerdere redenen. Allereerst zijn we in het project Vogelbuurt/Biezenakker al een behoorlijke tijd bezig met zorgvuldige voorbereiding waarbij bewoners betrokken zijn. Daarnaast heeft de gemeenteraad als één van de uitgangspunten meegegeven dat we moeten proberen eerst nieuw te bouwen en pas daarna te gaan slopen in de Vogelbuurt. Die aanpak maakt het verhuisproces ook eenvoudiger. De versnelde bouw in de Biezenakker biedt hiervoor de oplossing.

Welke gevolgen heeft de versnelling?

Om de versnelling mogelijk te maken moeten er nu een aantal zaken van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders gedelegeerd worden. Wanneer dit wordt toegezegd, kunnen er sneller besluiten genomen worden en kunnen we eerder dan gepland starten met bouw in de Biezenakker. Wanneer alles meezit kan de versnelling betekenen dat er een jaar eerder gestart kan worden met de bouw, dit is begin 2010 in plaats van begin 2011.

Bijzondere manier van aanbesteden

In juni 2009 presenteerden acht Achterhoekse gemeenten samen met wooncorporaties en welzijnsorganisaties hun plannen om projecten versneld uit te voeren en te voorzien van een extra duurzaamheidslag. Een belangrijk doel hierbij is het geven van een economische impuls aan de Achterhoek. De gemeente Oude IJsselstreek en Wonion geven gehoor aan deze versnelling door toepassing van de innovatieve manier van aanbesteden, het versnellen van procedures en het versneld realiseren van ondermeer deze energieneutrale woningen.

Aannemers zijn samen met constructiebedrijven, installateurs, architecten en toeleveranciers op zoek gegaan naar innovatieve en betaalbare oplossingen. Dit levert geen begroting op zoals bij de traditionele manier van aanbesteden, maar een product waaraan een prijskaartje en een specificatie hangt.

De vijf consortia presenteerden op 22 juli 2009 aan Wonion, gemeente Oude IJsselstreek én elkaar hun plannen en budgetten. Nog uitzonderlijker is dat de selectiecommissie die het winnende consortium heeft gekozen, vergaderde in het bijzijn van de consortia en alle overige belangstellenden. Dit is een ongekende manier van openheid en ketenintegratie in de bouwsector. Door in competitie en teamverband na te denken over duurzame oplossingen, bouwmethodes, materiaalgebruik en prijsstelling, is uiteindelijk het beste plan neergelegd. Een dergelijke vorm van samenwerking is noodzakelijk om duurzame innovaties te realiseren. De bestaande aanbestedingsmethodiek is daarvoor niet geschikt. Wonion en de Gemeente Oude IJsselstreek zijn van mening dat deze nieuwe systematiek de weg vrij maakt naar een meer duurzame en transparante bouwsector.

Overige buurten

De Gaarden
De Parkbuurt
Het Bosveld
Bomenbuurt

Zoeken