Welkom in De Gaarden! De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

De komende jaren wordt er flink gebouwd en verbouwd in De Gaarden. Deze ingrepen kunnen voor de bewoners ingrijpende gevolgen hebben. Zowel voor de huurders van een woning als de eigenaren van een woning.

Duurzaamheidslening en subsidie voor energiebesparende maatregelen

Aannemer Vastbouw Oost is bezig met de groot onderhoudwerkzaamheden aan de huurwoningen in de Kwartellaan en het Mezenpad. Onder de groot onderhoudwerkzaamheden vallen ook energiebesparende maatregelen. De gemeente biedt de woningeigenaren in de Kwartellaan en het Mezenpad de mogelijkheid om mee te liften met deze werkzaamheden. Daarvoor heeft zij een duurzaamheidslening en subsidie voor energiebesparende maatregelen. 

Subsidie “Vogelbuurt Bespaart”
Woningeigenaren in de Vogelbuurt krijgen de mogelijkheid om maximaal € 500,- subsidie te ontvangen voor energiebesparende maatregelen aan hun woning. De subsidie is onder andere beschikbaar voor isolatie, HR++ glas of een zonneboiler. Let op: we kunnen maximaal 100 woningeigenaren een subsidie toewijzen: de gemeente Oude IJsselstreek heeft een bedrag van € 500.000,- beschikbaar, waardoor er maximaal 100 subsidies vertrekt kunnen worden à € 500,-. 

Klik voor meer informatie over de subsidie 'Vogelbuurt bespaart'.

Duurzaamheidslening
De gemeente biedt woningeigenaren daarnaast de mogelijkheid om de energiebesparende maatregelen te financieren met een duurzaamheidslening van maximaal € 15.000,-. Deze lening heeft een rentepercentage van ongeveer 3%. U betaalt de lening over een looptijd van 15 jaar terug. Zo is het ook voor woningeigenaren die onvoldoende geld hebben voor de maatregelen mogelijk om de maatregelen uit te laten voeren aan de woning.

Klik voor meer informatie over de duurzaamheidslening.

Informatiebrochure particulieren Kwartellaan - Mezenpad
Voor de particulieren in de Kwartellaan en het Mezenpad hebben Vastbouw en gemeente Oude IJsselstreek een brochure met informatie over de ingrepen aan de huurwoningen, de mogelijkheden voor de particulieren om mee te liften en financieringsmogelijkheden samengesteld. Klik hier  voor deze brochure.  

Straatbeeld

Het is mogelijk dat uw woonomgeving verandert: wij gaan wellicht woningen in en rondom uw straat renoveren of slopen. Hierdoor kan het uiterlijk van de straat waarin u woont veranderen.

Woningaanbod

De woningen die worden teruggebouwd, zullen voor verschillende doelgroepen zijn. We creëren een gevarieerd woningaanbod, zodat het voor bewoners mogelijk is in de wijk te blijven wonen in een woning die voldoet aan hun woonwensen.

Leefbare buurt

Wanneer enkele buurtgenoten zijn verhuisd, kan uw straat een lege indruk maken. Om uw straat leefbaar en veilig te houden, zal Wonion een aantal maatregelen treffen. Wonion zorgt ervoor dat leegstaande woningen een verzorgde indruk maken, de brievenbussen worden afgesloten en tuinen worden onderhouden. Ook kan het zijn dat de leegstaande woning verhuurd wordt op basis van tijdelijke verhuur.