Welkom in De Gaarden! De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

De komende jaren wordt er flink gebouwd en verbouwd in De Gaarden. Deze ingrepen kunnen voor u als bewoner ingrijpende gevolgen hebben. Wonion heeft in goed overleg met leden van de huurdersvereniging en wijkraad Ulft-Noord een Sociaal Plan voor u opgesteld. Dit Sociaal Plan geeft u een aantal zekerheden. In het Sociaal Plan zijn de rechten en plichten van huurder en verhuurder vastgelegd. Zo verstrekt Wonion u bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten in verband met het verhuizen en herinrichten. Wonion gaat samen met u op zoek naar een andere woning. U krijgt van ons een herstructureringsurgentie, daarmee kunt u met voorrang reageren op een passende woning. Het Sociaal Plan wordt in onderstaande brochures samengevat per ingreep. Hieronder kunt u een samenvatting van het Sociaal Plan bekijken voor de ingreep die van toepassing is op uw woning.

* U heeft in oktober 2008 een brief ontvangen met informatie over de ingreep aan uw woning en een informatiebrochure. Hierin kunt u zien welke ingreep wordt uitgevoerd aan uw woning.

Informatiebrochure huurders Kwartellaan - Mezenpad
De uitvoering in de Vogelbuurt begint in de Kwartellaan en het Mezenpad. Hier worden groot onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door Vastbouw.

Vastbouw heeft, samen met Wonion, een informatiebrochure opgesteld voor de huurders uit de Kwartellaan en het Mezenpad. Hierin staat onder andere informatie over de ingrepen en welke voorbereidingen er getroffen moeten worden. Klik hier  voor de brochure.