Welkom in De Gaarden! De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

De voorbereidingen voor de ingrijpende renovatie werkzaamheden van de woningen in De Parkbuurt en De Gaarden zijn gestart. De woningen worden in 2012 en 2013 ingrijpend gerenoveerd, zodat ze passen in de vernieuwde Vogelbuurt. Om u te informeren over de voortgang brengen wij een buurtbrief uit. Klik hier om de buurtbrief De Gaarden te lezen

Bent u bewoner van De Gaarden? Dan ontvangt u deze week de buurtbrief thuis op de mat. 

In de week van 2 mei ontvingen alle bewoners van de Kwartellaan en het Mezenpad een nieuwsbulletin over de openbare ruimte in beide straten. De werkzaamheden, de planning, de nieuwe uitstraling van de straat en eventuele overlast kwam in de nieuwsbulletin naar voren.

Planning
In de week van 9 mei start NTP Infra met de uitvoering van de werkzaamheden. NTP start met de aanleg van de riolering in Oerseveld. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het Mezenpad aan het einde van dit jaar, nog voor de Kerst, afgerond. Vervolgens start de gemeente in het voorjaar van 2012 met het inplanten van het groen en het inrichten van de speelplekken.

Mezenpad - Kwartellaan
Het complete Mezenpad en de verzamelparkeerplaatsen in de Kwartellaan worden in 2011 aangepakt. Dit is één project. De werkzaamheden aan de rijweg in de Kwartellaan worden in verschillende fases uitgevoerd: één deel in 2013, één deel in 2014 en één deel in 2016. Dit wordt gekoppeld aan de ingrepen aan de woningen door Wonion.

22 februari was de inloopbijeenkomst voor bewoners en omwonenden van de Kwartellaan en het Mezenpad. Tijdens de bijeenkomst werden de bewoners geïnformeerd over de plannen voor de openbare ruimte in de twee straten. Denkt u hierbij aan het groen, parkeerruimte, wegen en voetpaden.

Reacties op de plannen
De reacties van de bewoners op de plannen zijn grotendeels positief. Vooral de kleur en het materiaal van de stenen vinden de bewoners mooi. De bewoners gaven aan dat de nieuwe bomen die geplant worden geen bomen moeten zijn die overlast veroorzaken zoals druipen. De meningen waren verdeeld over het idee om voor de schuurtjes groen aan te planten om zo de stenige aanblik van de paden te doorbreken.

Planning
Halverwege 2011 start de gemeente met de aanleg van de riolering, de voetpaden in het Mezenpad en de parkeerpleinen in de Kwartellaan. De aanleg van de nieuwe rijweg van de Kwartellaan staat gepland vanaf 2013 en wordt in fases uitgevoerd. Tegen die tijd bespreken we het ontwerp opnieuw met bewoners van de Kwartellaan.

Presentatietekening
Klik voor de presentatietekening .