Welkom in De Gaarden! De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

Donderdagavond 9 februari kwam de werkgroep Kwartellaan/Mezenpad in het gemeentehuis bijeen om over het groenplan te praten. Het voorlopig ontwerp van het groenplan ziet  er als volgt uit:
- Groenplan Kwartellaan - Zuid
- Groenplan Kwartellaan - Noord

De voorbereidingen voor de ingrijpende renovatie werkzaamheden van de woningen in De Parkbuurt en De Gaarden zijn gestart. De woningen worden in 2012 en 2013 ingrijpend gerenoveerd, zodat ze passen in de vernieuwde Vogelbuurt. Om u te informeren over de voortgang brengen wij een buurtbrief uit. Klik hier om de buurtbrief De Gaarden te lezen

Bent u bewoner van De Gaarden? Dan ontvangt u deze week de buurtbrief thuis op de mat. 

In de week van 2 mei ontvingen alle bewoners van de Kwartellaan en het Mezenpad een nieuwsbulletin over de openbare ruimte in beide straten. De werkzaamheden, de planning, de nieuwe uitstraling van de straat en eventuele overlast kwam in de nieuwsbulletin naar voren.

Planning
In de week van 9 mei start NTP Infra met de uitvoering van de werkzaamheden. NTP start met de aanleg van de riolering in Oerseveld. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het Mezenpad aan het einde van dit jaar, nog voor de Kerst, afgerond. Vervolgens start de gemeente in het voorjaar van 2012 met het inplanten van het groen en het inrichten van de speelplekken.

Mezenpad - Kwartellaan
Het complete Mezenpad en de verzamelparkeerplaatsen in de Kwartellaan worden in 2011 aangepakt. Dit is één project. De werkzaamheden aan de rijweg in de Kwartellaan worden in verschillende fases uitgevoerd: één deel in 2013, één deel in 2014 en één deel in 2016. Dit wordt gekoppeld aan de ingrepen aan de woningen door Wonion.