Welkom in De Gaarden! De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

De wijkvernieuwing van Vogelbuurt/Biezenakker vordert gestaag. Binnen deze wijk zijn de buurten De Gaarden en De Parkbuurt voor het grootste deel in een nieuw jasje gestoken en hebben hierdoor een geheel andere uitstraling. In 2012/2013 pakte Wooncorporatie Wonion al 117 woningen aan in deze twee buurten, nu zijn er nog eens tien woningen binnen de twee buurten vernieuwd. Afgelopen week ontvingen de bewoners de sleutel van hun totaal vernieuwde woning.

De tien onlangs gerenoveerde woningen liggen in de buurten De Parkbuurt en De Gaarden, aan de Kwartellaan. Beide buurten zijn groene buurten binnen de wijk Vogelbuurt/Biezenakker. De renovatie van de tien woningen aan de Kwartellaan is een voortzetting van de 117 woningen die in 2012 en 2013 zijn gerenoveerd. Net als de eerder gerenoveerde woningen in deze buurten is er met de renovatie van de woningen ingestoken op het verlagen van de energielasten van de bewoners. Hiermee wil de wooncorporatie de woonlasten voor haar huurders betaalbaar houden.

Energiezuinige woningen
De 10 gerenoveerde woningen in De Gaarden en De Parkbuurt gaan van energielabel E/F naar energielabel A. De woningen zijn voorzien van dubbelglas en de schil van de woningen zijn totaal vernieuwd en geïsoleerd, wat ten goede komt aan het uiterlijk van de woningen en daarmee de uitstraling van de buurten.

Vernieuwing Vogelbuurt/Biezenakker
De vernieuwingen van de wijk Vogelbuurt/Biezenakker krijgt steeds meer vorm. Inmiddels zijn 127 woningen van de 190 Vaneg-woningen binnen de Vogelbuurt/Biezenakker gerenoveerd, 63 woningen zijn gesloopt. Aan de Parkietstraat en de Vinkenstraat worden 28 zeer energiezuinige nieuwbouw huurwoningen gerealiseerd. Naar verwachting worden deze woningen dit najaar opgeleverd.

Afgelopen zaterdag, 14 juni,  ontvingen de bewoners van De Gaarden in Ulft een betonnen buurtbank, tijdens een gezellige buurtmozaïekmiddag.

In april kregen de bewoners de mogelijkheid om te bepalen hoe de buurtbank eruit zou moeten zien. Gekozen is voor het ontwerp met ganzen en bloesem. Na het mozaïeken werd gezamenlijk een definitieve plek voor de buurtbank gekozen en werd er nagepraat. De reacties van de deelnemers waren positief: "Het was een gezellige bijeenkomst. Goed om je buren eens op een andere manier te leren kennen."

Buurtbanken Vogelbuurt/Biezenakker
Met de buurtbank voor De Gaarden staan er nu drie prachtige banken in de Vogelbuurt. In 2012 werd de eerste bank geplaatst in De Bomenbuurt, afgelopen jaar één in Het Bosveld en nu in De Gaarden. De buurtbanken zijn door de gemeente en Wonion ter beschikking gesteld om de buurt te bedanken voor hun geduld tijdens de bouwwerkzaamheden. Met deze buurtbank is een plek gecreëerd waar buurtbewoners elkaar op een spontane manier kunnen ontmoeten.

alt

Ontwerp buurtbank bekend!

De buurt De Gaarden is onderdeel van de wijk Vogelbuurt/Biezenakker, die zich na de totale wijkvernieuwing kenmerkt door de verschillende karakters per buurt. Bij de keuze van het ontwerp voor de buurtbank is rekening gehouden met het karakter van De Gaarden, de ganzen en fruitbloesems sluiten hier goed bij aan.


Ter afronding van de vernieuwingen in de buurt De Gaarden bieden Wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek de bewoners een buurtbank aan. Bewoners van De Gaarden hadden zelf inspraak in het ontwerp van de buurtbank. De voorkeur van de bewoners ging duidelijk uit naar het uiteindelijke ontwerp waarin de ganzen en de fruitbloesems een hoofdrol spelen.

Buurtbank stimuleert contact buurtgenoten
Een goed contact met buurtbewoners draagt bij aan het woongenot van bewoners. Door samen met de buren het ontwerp van de bank te kiezen, te maken èn gezamenlijk de plek voor de bank te bepalen wordt er een plek gecreëerd waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Mozaïekmiddag zaterdag 14 juni
Wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek organiseren een Mozaïekmiddag. Bewoners van De Gaarden zijn van harte welkom om zaterdagmiddag 14 juni 2014 een workshop mozaïeken te volgen en samen met hun buren het gekozen ontwerp op de betonnen buurtbank af te maken. Bewoners van De Gaarden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor deze mozaïekmiddag.