Welkom in De Gaarden! De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

22 februari was de inloopbijeenkomst voor bewoners en omwonenden van de Kwartellaan en het Mezenpad. Tijdens de bijeenkomst werden de bewoners geïnformeerd over de plannen voor de openbare ruimte in de twee straten. Denkt u hierbij aan het groen, parkeerruimte, wegen en voetpaden.

Reacties op de plannen
De reacties van de bewoners op de plannen zijn grotendeels positief. Vooral de kleur en het materiaal van de stenen vinden de bewoners mooi. De bewoners gaven aan dat de nieuwe bomen die geplant worden geen bomen moeten zijn die overlast veroorzaken zoals druipen. De meningen waren verdeeld over het idee om voor de schuurtjes groen aan te planten om zo de stenige aanblik van de paden te doorbreken.

Planning
Halverwege 2011 start de gemeente met de aanleg van de riolering, de voetpaden in het Mezenpad en de parkeerpleinen in de Kwartellaan. De aanleg van de nieuwe rijweg van de Kwartellaan staat gepland vanaf 2013 en wordt in fases uitgevoerd. Tegen die tijd bespreken we het ontwerp opnieuw met bewoners van de Kwartellaan.

Presentatietekening
Klik voor de presentatietekening .

Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek gaan samen aan de slag met de vernieuwing van de wijk Vogelbuurt/Biezenakker. Eén van onze doelstellingen voor deze vernieuwing is het verbeteren van de uitstraling van de wijk. Er is hierbij niet alleen aandacht voor het opknappen van de woningen, maar ook voor de openbare ruimte. Daarom is er voor gekozen nieuwe poorten te plaatsen bij de woningen aan de Kwartellaan en aan het Mezenpad. Daarnaast worden de bergingen van deze woningen voorzien van verlichting. Dit komt de uitstraling van de wijk ten goede.

De groot onderhoudswerkzaamheden in de Kwartellaan en het Mezenpad zijn in volle gang. Om u te informeren over de voortgang brengen wij een nieuwsbulletin uit. Klik hier om het nieuwsbulletin te lezen. Bewoners van de Kwartelaan en het Mezenpad ontvangen het nieuwbulletin deze week thuis op de mat.