Welkom in De Gaarden! De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

De gemeente Oude IJsselstreek biedt 100 woningeigenaren in de Vogelbuurt de mogelijkheid om maximaal € 500 subsidie te ontvangen voor energiebesparende maatregelen in hun woning. Denk hierbij aan isolatie, HR++ glas en kunststof kozijnen. Ook biedt de gemeente de woningeigenaren de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen te financieren met een duurzaamheidslening van maximaal € 15.000 tegen ongeveer 3% rente. Dit om het energiegebruik zoveel mogelijk te verlagen. 

Energiebesparing
De gemeente Oude IJsselstreek en wooncorporatie Wonion hebben voor de Vogelbuurt een energieambitie: zoveel mogelijk woningen moeten minstens energielabel B krijgen. De groot onderhoudswerkzaamheden, waaronder energiebesparende maatregelen, aan de huurwoningen in de Vogelbuurt zijn in mei al begonnen. De gemeente Oude IJsselstreek wil woningeigenaren in de gelegenheid stellen om ‘mee te liften’ op deze werkzaamheden via de subsidie en een lening.  

Financiering
Vanuit de Provincie Gelderland is € 50.000 toegezegd voor een subsidieregeling ‘De Vogelbuurt bespaart’. Bij deze subsidieregeling krijgen woningeigenaren maximaal € 500 subsidie voor energiebesparende maatregelen. Daarnaast zet de gemeente Oude IJsselstreek een subsidie van de Stimuleringsbijdrage Goedkope Woningbouw (SGW) in om de subsidie en duurzaamheidslening te financieren.

Klik voor meer informatie

Dit jaar gaan wij de woningen aan de Kwartellaan en het Mezenpad voorzien van nieuwe kozijnen, gevel-, vloer- en mogelijk ook dakisolatie. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat deze woning en een veel beter energielabel krijgen. Dit betekent dat u kunt besparen op uw energierekening. Om hier meteen voordeel van te hebben wijzen wij u op de mogelijkheid om uw maandelijkse voorschot op de energierekening te verlagen wanneer de maatregelen aan uw woning zijn afgrond. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw energieleverancier. Om te voorkomen dat u later moet terugbetalen adviseren wij u om uw rekening niet te veel bij te laten stellen. Als uw hele woning wordt geïsoleerd is een besparing van € 10,- per maand zeker mogelijk. Uiteraard is dit ook afhankelijk van uw eigen stookgedrag.

Uw besparing in beeld!
Om een duidelijk beeld te krijgen van wat u nu echt gaat besparen door bovenstaande maatregelen, willen wij u vragen ons uw meterstanden en het verbruik wat op uw jaarafrekening staat door te geven. Over een jaar vragen wij u nog een keer naar deze gegevens en kunnen we zien wat het u werkelijk heeft opgeleverd. U heeft dan inzichtelijk wat de maatregelen aan uw woning u hebben opgeleverd en voor Wonion zijn deze gegevens ook belangrijk. Door inzicht te verkrijgen in wat de maatregelen u oplevert, kunnen wij in de toekomst bij nieuwe projecten de bewoners nog beter informeren over de gevolgen van de maatregelen.

Graag ontvangen wij uw meterstanden
Graag zouden wij van u de huidige meterstanden voor gas en elektriciteit ontvangen en het verbruik dat vermeld staat op uw laatste jaarafrekening. U hebt een brief van Wonion ontvangen met daarbij een antwoordformulier en een voorbeeld van een Nuon jaarafrekening. Op dit voorbeeld staat omcirckeld om welke gegevens het gaat. U mag uiteraard ook een kopie van uw jaarafrekening meesturen, als u dat makkelijker vindt. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om. Ze zijn alleen voor intern gebruik en worden na verwerking vernietigd. U kunt het antwoordformulier en eventueel een kopie van uw jaarafrekening in de retourenvelop (die u bij de brief hebt ontvangen) naar Wonion terugsturen (postzegel is niet nodig) of afgeven in het Vogelnest, ons wijkservicepunt aan de Parkietstraat.

Hebt u nog vragen?
Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met Hans Bosboom van Wonion op telefoonnummer (0315) 69 60 78. Ook als u meer informatie wilt over het verlagen van uw voorschot helpen wij u graag.

Wij wensen u alvast veel wooncomfort in uw energiezuinige woning en danken u hartelijk voor uw medewerking!

Onlangs organiseerden Nuon en Vastbouw een energieworkshop over energiegedrag. Alle bezoekers van de workshop ontvingen een energiebox ter waarde van € 35,-. De energiebox werd mogelijk gemaakt door Wonion, gemeente Oude IJsselstreek, Nuon en Vastbouw. De bewoners die niet aanwezig waren, konden op een later moment de energiebox ophalen in Het Vogelnest (Parkietstraat 1). Hierover kregen zij een brief.  

Energieambitie Vogelbuurt/Biezenakker
Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek hebben een energieambitie voor de Vogelbuurt/Biezenakker. Alle huurwoningen krijgen ingrepen waarmee de woningen van  een gemiddeld energielabel D naar gemiddeld energielabel B gaan. Een flinke energiebesparing waardoor de bewoners besparen op hun energiekosten. Maar niet alleen de ingrepen hebben invloed op de energiekosten. Ook het energiegedrag van de bewoners.