Welkom in De Gaarden! De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

Modelwoning
Vastbouw heeft aan Mezenpad 25 een modelwoning gerealiseerd. In de modelwoning kunt u zien welke groot onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd gaan worden en u kunt zich laten informeren over de ingrepen. Zowel de huurders als particulieren uit de Kwartellaan en het Mezenpad hebben een uitnodiging ontvangen om de modelwoning te komen bezichtigen.

De modelwoning is op afspraak met de uitvoerder te bezoeken. De uitvoerder is Heinrich van de Heuvel. Bereikbaar op werkdagen van 7:30 uur tot 16:00 uur op tel. 06 - 51 85 71 16.   

Informatieboekje
Bij de uitnodiging om de modelwoning te komen bezoeken, zat een informatieboekje over de ingrepen die Vastbouw gaat realiseren aan de woningen. Ook staat er onder andere in welke voorbereidingen u moet treffen en de contactpersoon van Vastbouw. In de versie voor de particulieren staan ook de subsidie- en leningmogelijkheden van de gemeente.

Klik hier voor de informatiebrochure voor huurders uit de Kwartellaan en het Mezenpad.

Klik hier voor de informatiebrochure voor particulieren uit de Kwartellaan en het Mezenpad.

In het voorjaar van 2010 start Wonion met het groot onderhoud aan de Kwartellaan en het Mezenpad in Ulft, straten die vallen in De Gaarden en De Parkbuurt, onderdeel van wijk Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft. Inmiddels is de aannemerselectie geweest, hierbij zijn ook delegaties van bewoners en de Huurdersvereniging betrokken. Vastbouw Oost uit Arnhem gaat het groot onderhoud uitvoeren.

Extra openstellingen Vogelnest
Om bewoners te informeren over de uiteindelijke plannen voor hun woning, welke ingrepen er worden verricht en wat de planning is, is er een extra openstelling van Het Vogelnest op woensdag 3 maart van 15.00 tot 19.30 uur. Daarnaast is er op dinsdag 9 maart een extra openstelling van het Vogelnest van 16.00 tot 19.30 uur om woningeigenaren in deze straten te informeren over de ingrepen waarop zij kunnen meeliften. Bewoners hebben hierover persoonlijk bericht gehad.

Werkzaamheden huurwoningen
Alle huurwoningen krijgen nieuwe kunststof kozijnen met isolerende beglazing. De spouwisolatie wordt nagekeken en daar waar geen isolatie meer aanwezig is, wordt de spouw nagevuld. Er wordt op zolder dakisolatie aan de binnenzijde aangebracht. Ook wordt de vloer in de kruipruimte van isolatie voorzien en de berging wordt gedeeltelijk opgeknapt: het dak wordt vernieuwd en het kozijn van de berging wordt vervangen.  De woningen hebben op dit moment een energielabel D. Nadat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, krijgen de woningen een energielabel A. Hiermee dalen de energielasten voor de bewoners aanzienlijk. Hoeveel dit precies is, is per bewoner verschillend.

Bent u woningeigenaar en wilt u graag meeliften?
Wij vinden het belangrijk woningeigenaren in de Kwartellaan en het Mezenpad de mogelijkheid te bieden om mee te liften op de groot onderhoudswerkzaamheden. Wij zijn bezig aantrekkelijke maatwerkpakketten samen te stellen. Tevens onderzoekt gemeente Oude IJsselstreek de subsidiemogelijkheden voor isolerende werkzaamheden. Woningeigenaren in de Kwartellaan en het Mezenpad krijgen persoonlijk bericht, wanneer de maatwerkpakketten en subsidiemogelijkheden voor isolerende werkzaamheden bekend zijn.

Planning
In het voorjaar van 2010 wordt gestart met het groot onderhoud. Vastbouw Oost uit Arnhem gaat het groot onderhoud uitvoeren. Voordat de uitvoering start, realiseert Vastbouw Oost een modelwoning in de buurt. Daarin worden de uitwerkingen van het plan getoond. Bewoners van de Kwartellaan en het Mezenpad krijgen nog een uitnodiging om de modelwoning te bezichtigen.

In het voorjaar van 2010 gaat Wonion starten met het uitvoeren van groot onderhoud aan de Kwartellaan en het Mezenpad. Voordat we gaan starten met het groot onderhoud willen wij bewoners uit deze straten graag de mogelijkheid geven om mee te praten en mee te denken over de specifieke invulling van de ingrepen. Daarnaast krijgen bewoners de kans mee te praten en te denken over de invulling van de openbare ruimte. Om de specifieke invulling van de ingrepen te bepalen willen wij tijdens deze avond graag werkgroepen samenstellen van 5 à 8 personen uit deze straten.

Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek organiseren een informatiebijeenkomst op donderdagavond 12 november bij basisschool De Dobbelsteen in Ulft, om bewoners van de Kwartellaan en het Mezenpad hierover te informeren. De bewoners hebben hierover bericht gehad.