Welkom in De Gaarden! De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

In het tweede kwartaal van 2010 gaat Wonion starten met het uitvoeren van groot onderhoud aan de Kwartellaan en het Mezenpad, straten die in de woonmilieus De Gaarden en De Parkbuurt vallen. Voordat we gaan starten met het groot onderhoud hebben wij bewoners uit deze straten gevraagd om mee te praten en mee te denken over de specifieke invulling van de ingrepen aan de woningen en de invulling van de openbare ruimte. Tijdens de bewonersbijeenkomst op 12 november hebben Wonion en de gemeente geïnventariseerd of huurders uit deze twee straten nog aandachtspunten hadden voor het planmatig onderhoud. Daarnaast is er gekeken of de eigenaren uit deze twee straten interesse hebben om mee te doen met de grootonderhoudswerkzaamheden. Bewoners konden hun mening en ideeën kwijt over de inrichting van de openbare ruimte en zij konden zich opgeven voor een werkgroep.

Op 12 november 2009 hebben Wonion en gemeente Oude IJsselstreek een informatiemarkt gehouden over het groot onderhoud aan de huurwoningen gelegen aan het Mezenpad en de Kwartellaan (even nummers) in Ulft.

Invulling informatiemarkt

Tijdens deze informatiemarkt hebben we bewoners kennis laten maken met de beeldkwaliteitskaders voor De Gaarden en De Parkbuurt en we hebben hen gevraagd wat zij als positieve en negatieve punten zien van de openbare ruimte in het Mezenpad en de Kwartellaan op dit moment. Daarnaast hebben wij bewoners geïnformeerd over de werkzaamheden die wij aan de woningen gaan uitvoeren en de mogelijkheden van het keuken- en sanitairprogramma van Wonion.