Welkom in De Gaarden! De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

In de week van 2 mei ontvingen alle bewoners van de Kwartellaan en het Mezenpad een nieuwsbulletin over de openbare ruimte in beide straten. De werkzaamheden, de planning, de nieuwe uitstraling van de straat en eventuele overlast kwam in de nieuwsbulletin naar voren.

Planning
In de week van 9 mei start NTP Infra met de uitvoering van de werkzaamheden. NTP start met de aanleg van de riolering in Oerseveld. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het Mezenpad aan het einde van dit jaar, nog voor de Kerst, afgerond. Vervolgens start de gemeente in het voorjaar van 2012 met het inplanten van het groen en het inrichten van de speelplekken.

Mezenpad - Kwartellaan
Het complete Mezenpad en de verzamelparkeerplaatsen in de Kwartellaan worden in 2011 aangepakt. Dit is één project. De werkzaamheden aan de rijweg in de Kwartellaan worden in verschillende fases uitgevoerd: één deel in 2013, één deel in 2014 en één deel in 2016. Dit wordt gekoppeld aan de ingrepen aan de woningen door Wonion.