Welkom in De Gaarden! De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

Op 9 februari besprak de gemeente het ontwerp voor de inrichting van het groen in de Kwartellaan en het Mezenpad met de werkgroep. In deze werkgroep zitten bewoners van beide straten. Er waren weinig opmerkingen op het groenplan. De opmerkingen die gemaakt werden, zijn verwerkt in het uiteindelijke ontwerp voor het groen in de buurt.

- Definitief ontwerp - Noord
- Definitief ontwerp - Zuid

Uitvoering groenplan
19 maart zijn de werkzaamheden aanbesteed. Maurits Heebink Tuinbeheer uit Silvolde heeft het werk aangenomen. De voorbereidende werkzaamheden starten 26 maart. 28 maart start het planten van de bomen. Naar verwachting is het inplanten eind april klaar.

Door het groen worden verhardingen en paden aangelegd. Deze werkzaamheden worden gedeeltelijk tegelijk met het inplanten uitgevoerd. Naar verwachting is dit half mei klaar.

Vragen of een klacht?
Voor vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met Hilbert Boneschansker, toezichthouder gemeente Oude IJsselstreek, via tel. 0315 292 292 of met Maurits Heebink via tel. 06 51 36 12 07.