Welkom in De Gaarden! De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

115 woningen in De Parkbuurt en De Gaarden worden gerenoveerd tot zeer energiezuinige woningen. De 115 woningen liggen verspreid over twee buurten binnen de wijk Vogelbuurt/Biezenakker: De Parkbuurt en De Gaarden. In oktober starten de ingrijpende renovatie werkzaamheden van 43 woningen in De Parkbuurt en vervolgens worden de nog resterende 72 woningen in De Gaarden totaal vernieuwd. Naar verwachting zijn alle 115 woningen medio 2013 totaal gerenoveerd.

Driedubbelglas en ventilatiesysteem met warmteterugwinning in energiezuinige woningen
De 115 woningen gaan van energielabel E naar energielabel A en A+. De woningen krijgen onder andere driedubbel glas, de schil van de woningen wordt totaal geïsoleerd en daarnaast krijgen de woningen ventilatie met warmteterugwinning. Dit ventilatiesysteem gebruikt warmte uit de afgevoerde lucht om de ingevoerde lucht van buiten op te warmen voordat het in huis verspreid wordt. Het ventilatiesysteem in de woning staat garant voor een gezonde lucht in huis, omdat het zorgt voor voldoende afvoer én aanvoer van schone lucht. Door de woningverbetering van energielabel E naar label A en A+, gaan bewoners vele euro’s per maand besparen op hun energierekening.

Modelwoningen maken resultaat renovatie zichtbaar
Bewoners van de 115 ingrijpend te renoveren woningen zijn onlangs uitgenodigd om de modelwoningen, aan de Kwartellaan 87 en 89 in Ulft, te bezichtigen. In de modelwoningen kon u, als bewoner, het resultaat van de werkzaamheden zien. Wij bieden bewoners verschillende keuzemogelijkheden, zodat zij hun woning zoveel mogelijk kunnen aanpassen aan hun eigen wensen. Deze keuzemogelijkheden hebben onder andere betrekking op de plattegrond van de woning, de gevelindeling, de keuken, het sanitair en het tegelwerk. 


Enthousiaste reacties op gevelbeeld nieuwe woning
We krijgen enthousiaste reacties van bewoners op het aanzicht van de woning. De woningen krijgen een geheel andere uitstraling doordat de gevel totaal wordt vernieuwd en zien er straks als nieuw uit. Hier zijn bewoners blij mee. Tevens merken we dat de mogelijkheid om te kiezen voor bijvoorbeeld een open keuken, openslaande deuren naar de tuin of een tweede dakraam, erg gewaardeerd wordt door bewoners. Ook de vernieuwde zolder valt in de smaak bij bewoners, omdat hier meer ruimte ontstaat en de ruimte daardoor beter gebruikt kan worden dan in de oude situatie. Bewoners geven aan het jammer te vinden dat de stopcontacten niet lager in de wand geplaatst worden. Hier hebben we niet voor gekozen, het speerpunt bij de vernieuwing van de woningen ligt op de isolatie van de schil, zodat u straks een energiezuinige woning heeft, waardoor u minder energiekosten betaalt. Ook horen we dat bewoners het raampje op het toilet missen. Ook hier hebben wij niet voor gekozen, omdat dit een groot energielek met zich mee brengt.

Betaalbare woonlasten in een markt met stijgende energieprijzen
Wij vinden het belangrijk om de woonlasten van huurders betaalbaar te houden, zowel nu als in de toekomst. Daarnaast zien wij het als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de aarde en alles wat daarop leeft, woont en werkt. Daarom investeren wij in duurzaamheid. Duurzaamheid betekent voor ons onder andere dat wij onze woningen afstemmen op de behoeften van huidige en toekomstige generaties. Wij kijken daarbij vooruit. De energieprijzen stijgen. Dat zal de komende jaren waarschijnlijk blijven gebeuren en daar kunnen wij niets aan veranderen. Wat we wel kunnen doen, is daarop inspelen. Dit doen we door de woonlasten voor onze huurders betaalbaar te houden. De woonlasten van bewoners stijgen ieder jaar, doordat onder andere de energieprijzen stijgen. Woon je in een zeer energiezuinige woning dan stijgen die kosten minder hard, omdat je veel minder energie verbruikt.

De nog beschikbare woningen in oktober in de verhuur en verkoop
In oktober start Wonion de verhuur en verkoop van de nog beschikbare totaal vernieuwde woningen in De Gaarden en De Parkbuurt, onderdeel van Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft. Kijk te zijner tijd voor meer informatie op www.thuisindeachterhoek.nl.

Wanneer starten de werkzaamheden in uw woning?
In onderstaande tabel ziet u waar we starten met de werkzaamheden, wanneer uw woning gerenoveerd wordt, wanneer u naar een wisselwoning verhuist en wanneer uw woning gereed is. Ruim voor de daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden aan het blok waarin u woont, krijgt u nogmaals bericht van ons. Het is mogelijk dat door omstandigheden, zoals storm, regen of vorst, werkzaamheden kunnen uitlopen. Dan verandert de planning. Wij zullen u hierover dan direct informeren.

Blok

Straatnaam en huisnummers

Naar de

wisselwoning

Start werkzaamheden woning

Oplevering

Uit de

wisselwoning

1

Kwartellaan

79, 81, 83, 85,

87, 89

19 okt. 2012

29 okt. 2012

26 nov. 2012

15 dec. 2012

2

Lijsterstraat

42, 40, 38, 36,

34, 32, 30, 28

26 okt. 2012

6 nov. 2012

5 dec. 2012

24 dec. 2012

3

Colibriestraat

38, 36, 34, 32,

30, 28

2 nov. 2012

15 nov. 2012

14 dec. 2012

23 jan. 2013

4

Colibriestraat

26, 24, 22,

20, 18, 16

26 okt. 2012

23 nov. 2012

8 jan. 2013

28 jan. 2013

5

Colibriestraat

21, 23, 25, 27,

29, 31

16 nov. 2012

28 nov. 2012

16 jan. 2013

6 febr. 2013

6

Colibriestraat

33, 35, 37, 39,

41, 43

23 nov. 2012

6 dec. 2012

24 jan. 2013

13 febr. 2013

7

Merellaan

27, 25, 23,

21, 19, 17

30 nov. 2012

14 dec. 2012

29 jan. 2013

18 febr. 2013

8

Merellaan

29, 31, 33, 35,

37, 39

28 dec.2012

9 jan. 2013

6 febr. 2013

26 febr. 2013


Samenwerking Pauporus en het ISWI voor een leefbare wijk
De vernieuwing van wijk Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft is een ingrijpende en grote operatie. Wij vinden het belangrijk dat de wijk, ook gedurende de werkzaamheden, prettig blijft om in te wonen. Daarom zoeken wij continu naar manieren om de wijk leefbaar te houden. Een samenwerking aangaan met maatschappelijke partijen is daar een voorbeeld van. Zo worden re-integratie- en werkbedrijven Pauporus en het ISWI ingezet bij de ingrijpende renovatie om leegstaande woningen te strippen, ervoor te zorgen dat de opgeleverde woningen bezemschoon zijn en de bouwplaats om te ruimen, zodat bewoners van de wijk zo min mogelijk overlast ervaren van de werkzaamheden. Ook zorgen medewerkers van het ISWI voor de logistiek en distributie van onderdelen die nodig zijn voor elke woning. Uitgangspunt is dat waar mogelijk, zoveel mogelijk arbeidsre-integranten uit de wijk zelf gerekruteerd worden. U, als bewoner van een ingrijpend te renoveren woning, ontvangt binnenkort een aanbod van Pauporus, om desgewenst gebruik te maken van hun diensten.