Welkom in De Gaarden! De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

Ontwerp buurtbank bekend!

De buurt De Gaarden is onderdeel van de wijk Vogelbuurt/Biezenakker, die zich na de totale wijkvernieuwing kenmerkt door de verschillende karakters per buurt. Bij de keuze van het ontwerp voor de buurtbank is rekening gehouden met het karakter van De Gaarden, de ganzen en fruitbloesems sluiten hier goed bij aan.


Ter afronding van de vernieuwingen in de buurt De Gaarden bieden Wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek de bewoners een buurtbank aan. Bewoners van De Gaarden hadden zelf inspraak in het ontwerp van de buurtbank. De voorkeur van de bewoners ging duidelijk uit naar het uiteindelijke ontwerp waarin de ganzen en de fruitbloesems een hoofdrol spelen.

Buurtbank stimuleert contact buurtgenoten
Een goed contact met buurtbewoners draagt bij aan het woongenot van bewoners. Door samen met de buren het ontwerp van de bank te kiezen, te maken èn gezamenlijk de plek voor de bank te bepalen wordt er een plek gecreëerd waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Mozaïekmiddag zaterdag 14 juni
Wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek organiseren een Mozaïekmiddag. Bewoners van De Gaarden zijn van harte welkom om zaterdagmiddag 14 juni 2014 een workshop mozaïeken te volgen en samen met hun buren het gekozen ontwerp op de betonnen buurtbank af te maken. Bewoners van De Gaarden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor deze mozaïekmiddag.