Welkom in De Gaarden! De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

In het tweede kwartaal van 2010 gaat Wonion starten met het uitvoeren van groot onderhoud aan de Kwartellaan en het Mezenpad, straten die in de woonmilieus De Gaarden en De Parkbuurt vallen. Voordat we gaan starten met het groot onderhoud hebben wij bewoners uit deze straten gevraagd om mee te praten en mee te denken over de specifieke invulling van de ingrepen aan de woningen en de invulling van de openbare ruimte. Tijdens de bewonersbijeenkomst op 12 november hebben Wonion en de gemeente geïnventariseerd of huurders uit deze twee straten nog aandachtspunten hadden voor het planmatig onderhoud. Daarnaast is er gekeken of de eigenaren uit deze twee straten interesse hebben om mee te doen met de grootonderhoudswerkzaamheden. Bewoners konden hun mening en ideeën kwijt over de inrichting van de openbare ruimte en zij konden zich opgeven voor een werkgroep.

Werkgroepen De Gaarden en De Parkbuurt

Op 19 november is er met Wonion een bijeenkomst geweest met de twee werkgroepen, De Parkbuurt en De Gaarden. De werkgroepen bestaan uit huurders en eigenaren uit de Kwartellaan en het Mezenpad. Vanuit de bewonerscommissie is iedere werkgroep vertegenwoordigd. Voor de werkgroep Parkbuurt hebben zich vijf personen aangemeld waarvan er drie aanwezig waren. Voor de werkgroep Gaarden hebben zich zeven personen aangemeld waarvan er ook drie personen aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de volgende agendapunten besproken; terugkoppeling van de bijeenkomst op 12 november, op welke manier selecteren wij een aannemer voor de onderhoudswerkzaamheden, hoe kan het verschil tussen de woonmilieus De Gaarden en De Parkbuurt het beste tot uiting komen, wat zijn de verwachtingen van het proces als het gaat om communicatie en het betrekken van bewoners en het inventariseren van de wensen en behoefte van de particulieren uit de wijk.

Wensen van bewoners

Tijdens de bijeenkomst op 12 november heeft Wonion aangegeven welke maatregelen uitgevoerd worden aan de woning. Naast deze maatregelen hebben bewoners ons nog een aantal tips, suggesties en wensen gegeven. Een aantal worden hier benoemd: geen uitzetramen meer, badkamer beter ventileren in verband met vocht, astmaveilige isolatiematerialen toepassen, bredere bergingsdeur, voordeur met minder glas, keukendeur naar buiten laten vervallen, ophogen straatwerk in de tuin en daarnaast ziet een aantal bewoners de paneelvulling graag door metselwerk vervangen.

Tijdens de werkgroepbijeenkomst op 12 november konden de aanwezigen zich vinden in deze aandachtspunten. Naast deze punten zijn er nog een aantal aanvullingen aan bod gekomen onder andere het aanbieden van maatwerkpakketten voor particulieren, het vernieuwen van de dakgoten conform de huurwoningen en het voordeurtype als keuzemogelijkheid aanbieden.

Hoe nu verder

Op dit moment is Wonion bezig met het selecteren van een aannemer. De aannemers die benaderd zijn hebben de bewonerswensen die uit de bijeenkomsten naar voren zijn gekomen meegekregen. Dit wil niet zeggen dat alle wensen die ingebracht zijn ook verwerkt kunnen worden. Op het moment dat Wonion een aannemer heeft gekozen die het werk uit gaat voeren zal zij dit terugkoppelen aan de werkgroepen. Voor de overige bewoners is het definitieve plan in te zien in het Vogelnest. Hiervan wordt u op de hoogte gehouden.

Warme opname

Voordat het groot onderhoud start worden er huisbezoeken ingepland. De projectleider van Wonion komt samen met de aannemer bij u thuis. Als er optiemogelijkheden zijn kunt u uw keuze kenbaar maken, de aannemer vertelt hoe hij zijn werk uit kan voeren en wat daar eventueel voor nodig is, eventuele bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden kunt u ook aangeven.