Welkom in De Parkbuurt! De Parkbuurt wordt een traditionele, energiezuinige tuinwijk met veel groenstroken die zorgen voor een parkachtige omgeving.

Wooncorporatie Wonion is gestart met de renovatiewerkzaamheden aan woningen in De Parkbuurt, één van de nieuw te vormen buurten binnen wijk Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft. Na de groot onderhoudswerkzaamheden aan woningen in de Kwartellaan en het Mezenpad, gaat het tweede deelproject binnen de wijkvernieuwing van start. Half mei startte bouwbedrijf Goldewijk met de opknapbeurt van de woningen in de Vinkenstraat, Merellaan, Eksterstraat en de Hogeweg. Allemaal straten die in De Parkbuurt liggen in Ulft.

Start_renovatie_woningen_in_De_Parkbuurt_in_wijk_VogelbuurtBiezenakker_in_Ulft
Vernieuwde architectuur en woningverbeteringen
De woningen in De Parkbuurt die gerenoveerd gaan worden krijgen een vernieuwd gevelbeeld. Gevels en kozijnen worden vervangen, waardoor de woningen een fris en modern uiterlijk krijgen. Bewoners kregen zelf de mogelijkheid om hun eigen gevelindeling te bepalen. Samen met hun buren kozen bewoners het gevelbeeld voor de rij woningen waarin zij wonen. Daarnaast wordt isolatie aangebracht, zodat het energielabel van de woningen verhoogd wordt van D naar B. Ook krijgen de woningen krijgen mechanische ventilatie. Naast deze werkzaamheden biedt Wonion bewoners de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende verbeterpakketten, om zo zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele wensen van bewoners.

In de week van 2 mei ontvingen alle bewoners van de Kwartellaan en het Mezenpad een nieuwsbulletin over de openbare ruimte  in beide straten. De werkzaamheden, de planning, de nieuwe uitstraling van de straat en eventuele overlast kwam in de nieuwsbulletin naar voren.

Planning

In de week van 9 mei start NTP Infra met de uitvoering van de werkzaamheden. NTP start met de aanleg van de riolering in Oerseveld. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het Mezenpad aan het einde van dit jaar, nog voor de Kerst, afgerond. Vervolgens start de gemeente in het voorjaar van 2012 met het inplanten van het groen en het inrichten van de speelplekken.

Mezenpad - Kwartellaan
Het complete Mezenpad en de verzamelparkeerplaatsen in de Kwartellaan worden in 2011 aangepakt. Dit is één project. De werkzaamheden aan de rijweg in de Kwartellaan worden in verschillende fases uitgevoerd: één deel in 2013, één deel in 2014 en één deel in 2016. Dit wordt gekoppeld aan de ingrepen aan de woningen door Wonion.

22 februari was de inloopbijeenkomst voor bewoners en omwonenden van de Kwartellaan en het Mezenpad. Tijdens de bijeenkomst werden de bewoners geïnformeerd over de plannen voor de openbare ruimte in de twee straten. Denkt u hierbij aan het groen, parkeerruimte, wegen en voetpaden.

Reacties op de plannen
De reacties van de bewoners op de plannen zijn grotendeels positief. Vooral de kleur en het materiaal van de stenen vinden de bewoners mooi. De bewoners gaven aan dat de nieuwe bomen die geplant worden geen bomen moeten zijn die overlast veroorzaken zoals druipen. De meningen waren verdeeld over het idee om voor de schuurtjes groen aan te planten om zo de stenige aanblik van de paden te doorbreken.

Planning
Halverwege 2011 start de gemeente met de aanleg van de riolering, de voetpaden in het Mezenpad en de parkeerpleinen in de Kwartellaan. De aanleg van de nieuwe rijweg van de Kwartellaan staat gepland vanaf 2013 en wordt in fases uitgevoerd. Tegen die tijd bespreken we het ontwerp opnieuw met bewoners van de Kwartellaan.

Presentatietekening
Klik voor de presentatietekening .