Welkom in De Parkbuurt! De Parkbuurt wordt een traditionele, energiezuinige tuinwijk met veel groenstroken die zorgen voor een parkachtige omgeving.

Wooncorporatie Wonion is gestart met de renovatiewerkzaamheden aan woningen in De Parkbuurt, één van de nieuw te vormen buurten binnen wijk Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft. Na de groot onderhoudswerkzaamheden aan woningen in de Kwartellaan en het Mezenpad, gaat het tweede deelproject binnen de wijkvernieuwing van start. Half mei startte bouwbedrijf Goldewijk met de opknapbeurt van de woningen in de Vinkenstraat, Merellaan, Eksterstraat en de Hogeweg. Allemaal straten die in De Parkbuurt liggen in Ulft.

Start_renovatie_woningen_in_De_Parkbuurt_in_wijk_VogelbuurtBiezenakker_in_Ulft
Vernieuwde architectuur en woningverbeteringen
De woningen in De Parkbuurt die gerenoveerd gaan worden krijgen een vernieuwd gevelbeeld. Gevels en kozijnen worden vervangen, waardoor de woningen een fris en modern uiterlijk krijgen. Bewoners kregen zelf de mogelijkheid om hun eigen gevelindeling te bepalen. Samen met hun buren kozen bewoners het gevelbeeld voor de rij woningen waarin zij wonen. Daarnaast wordt isolatie aangebracht, zodat het energielabel van de woningen verhoogd wordt van D naar B. Ook krijgen de woningen krijgen mechanische ventilatie. Naast deze werkzaamheden biedt Wonion bewoners de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende verbeterpakketten, om zo zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele wensen van bewoners.

Wijkvernieuwing in volle gang
De vernieuwing van wijk Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft is in volle gang. Zo werden in 2010 de eerste werkzaamheden uitgevoerd: groot onderhoudswerkzaamheden aan de woningen in de Kwartellaan en het Mezenpad. Inmiddels is ook nieuwe inrichting van de openbare ruimte in het Kwartellaan en het Mezenpad gestart. Denk hierbij aan de groenvoorzieningen, het parkeren en de bestrating. De renovatie van 40 woningen in De Parkbuurt is het tweede deelproject dat in het kader van de wijkvernieuwing opgepakt wordt. Ook is in 2010 gestart met de nieuwbouw van Bomenbuurt; een groene, moderne en toekomstgerichte buurt waar energieneutrale woningen worden gebouwd, geschikt voor jong en oud. Dit is de eerste nieuwbouw die gepland staat in de Biezenakker. Het hoogste punt nadert en de verwachting is dat de woningen in het eerste kwartaal van 2012 opgeleverd worden. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de ingrijpende renovatie van de woningen in Het Bosveld, het voormalige Valkenhof. Wonion start half augustus met de realisatie van een modelwoning. De werkzaamheden in de Vogelbuurt lopen door tot 2016, dan is de nieuwe wijk een feit.