Welkom in De Parkbuurt! De Parkbuurt wordt een traditionele, energiezuinige tuinwijk met veel groenstroken die zorgen voor een parkachtige omgeving.

Donderdagavond 9 februari kwam de werkgroep Kwartellaan/Mezenpad in het gemeentehuis bijeen om over het groenplan te praten. Het voorlopig ontwerp van het groenplan ziet  er als volgt uit:
- Groenplan Kwartellaan - Zuid
- Groenplan Kwartellaan - Noord