Welkom in De Parkbuurt! De Parkbuurt wordt een traditionele, energiezuinige tuinwijk met veel groenstroken die zorgen voor een parkachtige omgeving.

Al op vier plekken in Vogelbuurt in Ulft staat een buurtbank. De buurtbanken kenmerken zich door een uniek ontwerp, passend bij de buurt. De keuze van de bewoners is hierin keer op keer leidend. Wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek bieden een buurtbank aan ter afronding van de vernieuwingen in de buurt. De vijfde buurtbank komt in een deel van De Parkbuurt.

Een groot deel van De Parkbuurt is opgeknapt. Om bewoners uit een deel van De Parkbuurt (rond Puttershof en het voetbalveld) te bedanken voor hun medewerking en geduld bieden Wonion en gemeente de bewoners een ontmoetingsplek aan in de vorm van een buurtbank. Bewoners hadden zelf inspraak in het ontwerp van de buurtbank. Het gekozen ontwerp kenmerkt zich door parkactiviteiten: Van zitten in het groen tot hardloopactiviteiten. Met de parkfacetten ademt het ontwerp een duidelijke parksfeer uit.

Mozaïekmiddag 24 september
Wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek organiseren een buurtmozaïekmiddag. Bewoners van dit deel van De Parkbuurt ontvangen een uitnodiging om tijdens de buurtmozaïekmiddag samen met buurtgenoten de bank af te maken. Door samen met de buren het ontwerp van de bank te kiezen, te maken èn gezamenlijk de plek voor de bank te bepalen wordt er een plek gecreëerd waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een goed contact met buurtbewoners draagt bij aan het woongenot van bewoners.

socialsofa.oude.ijsselstreek.2016