Welkom in De Parkbuurt! De Parkbuurt wordt een traditionele, energiezuinige tuinwijk met veel groenstroken die zorgen voor een parkachtige omgeving.

Bewoners van een deel van De Parkbuurt legden tijdens de buurtmozaïekmiddag op zaterdag 24 september de laatste hand aan de buurtbank. Samen gingen de bewoners aan de slag met het mozaïeken van de bank die een plek krijgt in hun buurt. Tijdens deze middag, georganiseerd door wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek, is in gezellige sfeer de buurtbank afgerond.

De Parkbuurt is onderdeel van de wijk Vogelbuurt/Biezenakker. In de Vogelbuurt is de afgelopen jaren veel gedaan. Als dank voor de medewerking van de buurt, boden Wonion en de gemeente de bewoners een buurtmozaïekmiddag aan. Onder leiding van het bedrijf SocialSofa hebben de aanwezigen de buurtbank gezamenlijk afgemaakt. In het ontwerp van de bank is rekening gehouden met het karakter van De Parkbuurt. Bewoners kregen twee keuze mogelijkheden voor het ontwerp. Het uiteindelijke ontwerp is het ontwerp waar de voorkeur van de bewoners naar uit ging.

Spontane ontmoetingen
Een goed contact met buurtbewoners draagt bij aan het woongenot van de bewoners. De buurtbank krijgt daarom een centrale plek in de buurt. Door het plaatsen van de buurtbank op een plek waar de bewoners zelf een stem in hebben gehad, wordt er een plek gecreëerd waar buurtbewoners elkaar op een spontane manier kunnen ontmoeten.

Buurtmozaïekmiddag De Parkbuurt 2016