Welkom in de Vogelbuurt/Biezenakker. Hier bouwen we aan een energiezuinige, groene, veilige wijk. Met buurten met elk een eigen karakter: De Gaarden, De Parkbuurt, Het Bosveld en Bomenbuurt.

Gemeente Oude IJsselstreek en Wonion hebben alle getoonde informatie op deze website met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet voor de juistheid en volledigheid ervan instaan. Wijzigingen kunnen wij zonder voorafgaande mededeling aanbrengen. Op de site zijn verwijzingen te vinden naar sites die niet door gemeente Oude IJsselstreek of Wonion worden onderhouden. Deze verwijzingen zijn alleen ter informatie aan de bezoeker opgenomen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Oude IJsselstreek en Wonion aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel gemeente Oude IJsselstreek en Wonion alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Copyright©

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie en materialen op deze website berusten bij gemeente Oude IJsselstreek, Wonion of bij hun licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het is niet toegestaan enig gedeelte van deze website te verveelvoudigen, te bewerken of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gemeente Oude IJsselstreek of Wonion.