Welkom in Het Bosveld! Wonen in Het Bosveld is wonen in een groene, natuurlijke omgeving. De woningen en voorzieningen sluiten optimaal aan op de natuurlijke leefomgeving.

De komende jaren wordt er flink gebouwd en verbouwd in Het Bosveld. Deze ingrepen kunnen voor de bewoners ingrijpende gevolgen hebben. Zowel voor de huurders van een woning als de eigenaren van een woning.

Straatbeeld

Het is mogelijk dat uw woonomgeving verandert: wij gaan wellicht woningen in en rondom uw straat renoveren of slopen. Hierdoor kan het uiterlijk van de straat waarin u woont veranderen.

Woningaanbod

De woningen die worden teruggebouwd, zullen voor verschillende doelgroepen zijn. We creëren een gevarieerd woningaanbod, zodat het voor bewoners mogelijk is in de wijk te blijven wonen in een woning die voldoet aan hun woonwensen.

Leefbare buurt

Wanneer enkele buurtgenoten al zijn verhuisd, kan uw straat een lege indruk maken. Om uw straat leefbaar en veilig te houden zal Wonion een aantal maatregelen treffen. Wonion zorgt er voor dat leegstaande woningen een verzorgde indruk maken, de brievenbussen worden afgesloten en tuinen worden onderhouden. Ook kan het zo zijn dat de leegstaande woning verhuurd wordt op basis van tijdelijke verhuur.

Meeliften op renovatie- en/of onderhoudswerkzaamheden?

Wij gaan een aantal woningen in De Gaarden renoveren en plegen groot onderhoud aan woningen. Dit betekent dat deze woningen zowel aan de binnen- als buitenkant worden opgeknapt. Wonion voert de werkzaamheden uit voor de huurwoningen in De Gaarden. Voor de eigenaren van een particuliere woning is het mogelijk om mee te doen met de werkzaamheden die Wonion uitvoert. Dit kan bijvoorbeeld tegen goedkoop tarief of met behulp van de gemeente.