Welkom in Het Bosveld! Wonen in Het Bosveld is wonen in een groene, natuurlijke omgeving. De woningen en voorzieningen sluiten optimaal aan op de natuurlijke leefomgeving.

De komende jaren wordt er flink gebouwd en verbouwd in Het Bosveld. Hieronder vindt u de nieuwe stedenbouwkundige opzet voor Het Bosveld (voormalig Valkenhof). De stedenbouwkundige opzet laat de locatie van de woningen, de bergingen, het groen, de wegen en de paden laat zien. Alleen op detailniveau kan bij de verdere uitwerking nog enigzins worden afgeweken van het plan.

Definitief stedenbouwkundig plan Het Bosveld

De ingrepen in Het Bosveld kunnen voor u als bewoner ingrijpende gevolgen hebben. Wonion heeft in goed overleg met leden van de huurdersvereniging en wijkraad Ulft-Noord een Sociaal Plan voor u opgesteld. Dit Sociaal Plan geeft u een aantal zekerheden. In het Sociaal Plan zijn de rechten en plichten van huurder en verhuurder vastgelegd. Zo verstrekt Wonion u bijvoorbeeld een tegemoetkoming in de kosten in verband met het verhuizen en herinrichten. Wonion gaat samen met u op zoek naar een andere woning. U krijgt van ons een herstructureringsurgentie, daarmee kunt u met voorrang reageren op een passende woning. Het Sociaal Plan wordt in onderstaande brochures samengevat per ingreep. Hieronder kunt u een samenvatting van het Sociaal Plan bekijken voor de ingreep die van toepassing is op uw woning.

* U heeft in oktober 2008 een brief ontvangen met informatie over de ingreep aan uw woning en een informatiebrochure. Hierin kunt u zien welke ingreep wordt uitgevoerd aan uw woning.