Welkom in Het Bosveld! Wonen in Het Bosveld is wonen in een groene, natuurlijke omgeving. De woningen en voorzieningen sluiten optimaal aan op de natuurlijke leefomgeving.

De voorbereidende stappen voor de ingrijpende renovatie van het toekomstige Bosveld zijn gezet. Om u te informeren brengen wij een nieuwsbulletin uit.

Klik hier om het nieuwsbulletin te lezen.

Bewonersavond 30 september goed bezocht!
Hoe nu verder?

Donderdagavond 30 september presenteerden Wonion en gemeente Oude IJsselstreek de eerste plannen voor de nieuwe woonsituatie aan het Valkenhof (het toekomstige Bosveld), zoals deze eruit komt te zien na de ingrijpende renovatie en nieuwbouw.IMG_0003

Wat lieten de plannen zien?
In de eerste plannen voor de nieuwe woonsituatie aan het Valkenhof was de nieuwe positie van de bergingen te zien, de locatie van de nieuwbouwwoningen, de nieuwe wegenstructuur en de ligging van het groen en parkeergelegenheid.

Reactie bewoners
Veel bewoners zijn donderdagavond 30 september langs geweest in basisschool De Dobbelsteen om de plannen te bekijken en hun mening daarover te geven. We kregen uiteenlopende reacties binnen: zowel positief als iets minder positief. We merken dat de stedenbouwkundige opzet van het toekomstige Bosveld als prettig wordt ervaren, maar dat er op detailniveau en met name de positie van de bergingen nog wat opmerkingen zijn.

Klik hier  voor een filmpje over de inloopbijeenkomst.

Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek organiseren donderdagavond 30 september een inloopbijeenkomst van 19.00 uur tot 21.15 uur bij basisschool De Dobbelsteen, Hofstraat 23 in Ulft. Voor de inloopbijeenkomst zijn alle bewoners van Het Bosveld (Valkenhof) uitgenodigd.

Tijdens de bijeenkomst presenteren wij een schets van de nieuwe woonsituatie aan het Valkenhof, zoals deze eruit komt te zien na de ingrijpende renovatie en nieuwbouw. Daarin komt de nieuwe positie van de bergingen, de locatie van de nieuwbouwwoningen, de wegenstructuur en de ligging van het groen en parkeergelegenheid aan de orde. Na deze avond geven wij de plannen verder vorm in overleg met een werkgroep. Dan zullen concretere zaken als de architectuur van de woningen verder uitgewerkt worden.

Werkgroep Valkenhof
Hebt u zich nog niet opgegeven voor de werkgroep, maar wilt u wel graag meedenken over meer concretere zaken zoals de architectuur van de woningen? Dan kunt u zich tijdens de inloopbijeenkomst opgeven voor de werkgroep. Met deze werkgroep gaan Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek de plannen voor de openbare ruimte en de woningen definitief uitwerken.