Welkom in Het Bosveld! Wonen in Het Bosveld is wonen in een groene, natuurlijke omgeving. De woningen en voorzieningen sluiten optimaal aan op de natuurlijke leefomgeving.

Ter afronding van de vernieuwingen in de buurt Het Bosveld bieden Wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek de bewoners een buurtbank aan. Niet zomaar een buurtbank, maar een buurtbank mede ontworpen en gemaakt door de buurtbewoners zelf!

Wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek organiseren op 15 juni een buurtmozaïekmiddag. Na het bekend maken van het ontwerp voor de buurtbank, zijn de voorbereidingen voor de Mozaïekmiddag op 15 juni in volle gang. Als bewoner van Het Bosveld bent u vanaf 13.00 uur harte welkom om tijdens deze middag een workshop mozaïeken te volgen en samen met uw buren het gekozen ontwerp op de betonnen buurtbank af te maken.

Buurtbank gemaakt door bewoners
Een goed contact met buurtbewoners draagt bij aan het woongenot van de bewoners. Door het plaatsen van de bank op een centrale plek in Het Bosveld wordt er een plek gecreëerd waar buurtbewoners elkaar op een spontane manier kunnen ontmoeten. Het samen creëren van de buurtbank is een mooi begin van een goed burencontact.

De buurt Het Bosveld is onderdeel van de wijk Vogelbuurt/Biezenakker welke totaal vernieuwd wordt. De vernieuwingen in de buurt Het Bosveld zijn nagenoeg afgerond. Ter afronding hiervan bieden Wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek de bewoners een buurtbank aan. Mevrouw Van Meerveld, bewoonster van Het Bosveld, dacht mee over het ontwerp voor de buurtbank.

Klik hier   voor het definitieve groenplan van Valkenhof. We starten met de aanleg begin maart 2013.  
De verwachting is dat eind april 2013 de groenaanplant gereed is.