Welkom in Het Bosveld! Wonen in Het Bosveld is wonen in een groene, natuurlijke omgeving. De woningen en voorzieningen sluiten optimaal aan op de natuurlijke leefomgeving.

De renovatiewerkzaamheden aan 54 woningen in Het Bosveld zijn inmiddels afgerond.De vijf nieuwbouwwoningen zijn eind augustus opgeleverd en de bewoners hebben de sleutel ontvangen. Tijd voor een volgende stap: het slopen van de leegstaande blokken in Het Bosveld. Om u te informeren over de start van de sloopwerkzaamheden, maar ook over de start van de inrichting van de openbare ruimte, wat er precies gaat gebeuren, waar u terecht kunt met vragen en hoe om te gaan met uw erfafscheiding, brengen wij een buurbrief uit.

Klik hier om de buurtbrief over Het Bosveld (september 2012) te lezen. Deze buurtbrief hebben bewoners en omwonenden van Het Bosveld inmiddels thuis ontvangen.

Planning openbare ruimte

In deze fase wordt de verbindingsweg gemaakt tussen de Vogelbuurt en de Bomenbuurt. De Parkietstraat wordt verlengd en sluit daarmee aan op de Wilgenstraat in de Bomenbuurt. Door deze maatregelen wordt  de Vogelbuurt – Biezenakker langzamerhand fysiek één wijk.

Omdat  de woningen Valkenhof 10 t/m 13 eerder dan gepland gesloopt kunnen worden, kan nu de weg die voor het blok Valkenhof 14 t/m 17 en Mezenpad 160 t/m 168 langs gaat lopen al defintief aangelegd worden. Hierdoor zijn ook een aantal parkeerplaatsen verlegd ten opzichte van het gepresenteerde plan. Deze fase van de Vogelbuurt wordt hiermee geheel afgerond. Hier vindt u de overzichtstekening. 20120920_Tekening_Bosveld_website.pdf .

De renovatiewerkzaamheden in Het Bosveld, het voormalig Valkenhof, zijn inmiddels ruim drie maanden in volle gang. Wij brengen een buurtbrief uit om u op de hoogte te houden over de voortgang, de planning, de oplevering van woningen, de start van de werkzaamheden aan de openbare ruimte en waar u het woningaanbod van Wonion in onder andere de wijk Vogelbuurt/Biezenakker kunt vinden.

Klik hier om de buurtbrief over Het Bosveld te lezen. Deze buurtbrief hebben bewoners en omwonenden van Het Bosveld inmiddels thuis ontvangen.