Welkom in Het Bosveld! Wonen in Het Bosveld is wonen in een groene, natuurlijke omgeving. De woningen en voorzieningen sluiten optimaal aan op de natuurlijke leefomgeving.

Het stedenbouwkundig plan voor Het Bosveld is inmiddels afgerond. Alleen op detailniveau kan bij de verdere uitwerking nog enigzins worden afgeweken van het plan. Wij hebben u de mogelijkheid geboden om het definitieve plan in te zien tijdens een extra openstelling van het Vogelnest op 11 mei. Het definitieve plan, die de locatie van de woningen, de bergingen, het groen, de wegen en de paden laat zien, kunt u ook online inzien. Klik hier om het plan te downloaden.

Wilt u graag alsnog een toelichting op het plan of heeft u vragen? Dan kunt u terecht in wijkservicepunt Het Vogelnest. Wijkconsulent Vivian van Trienen van Wonion is op dinsdags van 14.00 tot 16.00 uur en op donderdags van 11.30 tot 13.30 uur aanwezig in Het Vogelnest om uw vragen te beantwoorden.

Hoe nu verder?
Op dit moment zijn drie aannemers bezig met het uitwerken van de plannen voor Het Bosveld. Uit deze plannen wordt één plan gekozen dat uitgevoerd gaat worden. Bij de keuze voor het plan betrekken wij een afvaardiging van bewoners, namelijk de werkgroep Het Bosveld. Op 16 juni is bekend welke aannemer het plan gaat uitvoeren. Eind juni organiseren wij een informatiebijeenkomst waarin het winnende plan wordt getoond. Hier ontvangen bewoners van Het Bosveld een uitnodiging voor. Direct na de zomervakantie wordt er een modelwoning ingericht.