Welkom in Het Bosveld! Wonen in Het Bosveld is wonen in een groene, natuurlijke omgeving. De woningen en voorzieningen sluiten optimaal aan op de natuurlijke leefomgeving.

In Het Bosveld zijn de kabels en leidingen verlegd om ruimte te maken voor de bouwwerkzaamheden. Ook was dit nodig voor de nieuwe riolering, wegen, parkeerplaatsen, pleinen en paden in de buurt. Over dit laatste onderwerp, de openbare ruimte, organiseert gemeente Oude IJsselstreek een informatieavond. Bewoners, omwonenden en betrokkenen van Het Bosveld hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Informatieavond
Tijdens de informatieavond op donderdag 12 januari van 18.30 uur 20.00 uur presenteert de gemeente het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte in Het Bosveld. Genodigden en geïnteresseerden zijn welkom in de kantine van het gemeentehuis in Gendringen (Staringstraat 25). Deze avond kan men vragen over het ontwerp stellen en opmerkingen aangeven.

Werkgroep Het Bosveld
Het voorlopig ontwerp dat wordt gepresenteerd, is vooraf besproken met de werkgroep van Het Bosveld op 21 december 2011.