Welkom in Het Bosveld! Wonen in Het Bosveld is wonen in een groene, natuurlijke omgeving. De woningen en voorzieningen sluiten optimaal aan op de natuurlijke leefomgeving.

Planning openbare ruimte

In deze fase wordt de verbindingsweg gemaakt tussen de Vogelbuurt en de Bomenbuurt. De Parkietstraat wordt verlengd en sluit daarmee aan op de Wilgenstraat in de Bomenbuurt. Door deze maatregelen wordt  de Vogelbuurt – Biezenakker langzamerhand fysiek één wijk.

Omdat  de woningen Valkenhof 10 t/m 13 eerder dan gepland gesloopt kunnen worden, kan nu de weg die voor het blok Valkenhof 14 t/m 17 en Mezenpad 160 t/m 168 langs gaat lopen al defintief aangelegd worden. Hierdoor zijn ook een aantal parkeerplaatsen verlegd ten opzichte van het gepresenteerde plan. Deze fase van de Vogelbuurt wordt hiermee geheel afgerond. Hier vindt u de overzichtstekening. 20120920_Tekening_Bosveld_website.pdf .