Welkom in Het Bosveld! Wonen in Het Bosveld is wonen in een groene, natuurlijke omgeving. De woningen en voorzieningen sluiten optimaal aan op de natuurlijke leefomgeving.

De renovatiewerkzaamheden aan 54 woningen in Het Bosveld zijn inmiddels afgerond.De vijf nieuwbouwwoningen zijn eind augustus opgeleverd en de bewoners hebben de sleutel ontvangen. Tijd voor een volgende stap: het slopen van de leegstaande blokken in Het Bosveld. Om u te informeren over de start van de sloopwerkzaamheden, maar ook over de start van de inrichting van de openbare ruimte, wat er precies gaat gebeuren, waar u terecht kunt met vragen en hoe om te gaan met uw erfafscheiding, brengen wij een buurbrief uit.

Klik hier om de buurtbrief over Het Bosveld (september 2012) te lezen. Deze buurtbrief hebben bewoners en omwonenden van Het Bosveld inmiddels thuis ontvangen.