Welkom in Het Bosveld! Wonen in Het Bosveld is wonen in een groene, natuurlijke omgeving. De woningen en voorzieningen sluiten optimaal aan op de natuurlijke leefomgeving.

Uw buurt wordt ingrijpend gerenoveerd. Wanneer wordt er gesloopt en wanneer start de nieuwbouw? Wij streven ernaar u ruim voor de start van de ingrijpende renovatiewerkzaamheden hierover te informeren zodat u hier rekening mee kunt houden. Per opgeleverd deel wordt bekeken of de openbare ruimte al aangepakt kan worden. Dit laten we zo veel mogelijk samenlopen met de ingrepen aan de woningen. Op dit moment kunnen wij u nog geen exacte planning van de werkzaamheden geven maar we geven u graag alvast een richtlijn.

Voorjaar/zomer 2011
Aannemersselectie en aanbesteding
Presentatie definitief stedenbouwkundig plan

Medio 2011
Presentatie definitief plan woningingrepen
Huisbezoeken

Tweede helft 2011
Realisatie modelwoning
Sloop 6 woningen & garages
Aanleg kabels en leidingen

Begin 2012
Start renovatie 54 woningen

Brochure Planning Vogelbuurt/Biezenakker

Klik hier om de brochure over de planning te bekijken. In deze brochure vindt u een totaaloverzicht van de wijk, waarin staat aangegeven wanneer we waar gaan starten. In deze brochure staat de eerste versie van de planning. Inmiddels is er een nieuwe, actuele planning . Deze zat bij de nieuwsbrief van maart 2011 bijgevoegd.

Planning openbare ruimte
Voor de inrichting van de openbare ruimte is een planningskaart opgesteld.