Welkom in de Vogelbuurt/Biezenakker. Hier bouwen we aan een energiezuinige, groene, veilige wijk. Met buurten met elk een eigen karakter: De Gaarden, De Parkbuurt, Het Bosveld en Bomenbuurt.

De bouw van 28  huurwoningen aan de Parkietstraat en de Vinkenstraat in Ulft is afgerond. De bewoners van het eerste blok nieuwbouwwoningen namen de sleutel in september in ontvangst.
Op do
nderdag 6 november zijn de sleutels van het laatste blok woningen overhandigd en zijn alle 28 huurwoningen bewoond. De nieuw gebouwde huurwoningen zijn zeer energiezuinig gebouwd. Een groot deel van de woningen zijn levensloopbestendig. Wonion vindt het belangrijk dat haar huurders ‘grip’ hebben op de woonlasten. Het verlagen van de energielasten kan hier aan bijdragen. Zij kiest daarom bewust voor het bouwen van energiezuinige woningen. 

Dit buurtbulletin is een terugblik en  vooral een vooruitblik op zaken die u als bewoner van De Parkbuurt aangaan. Klik hier om het buurtbulletin te lezen.

De vernieuwingen in de wijk zijn al zes jaar in volle gang. In tussentijd zijn er op politiek vlak ontwikkelingen die van invloed zijn op de wooncorporaties. Wooncorporatie Wonion nam daarom het oorspronkelijke wijkplan kritisch onder de loep. Zonder de eisen voor de wijk te verlagen is er besloten een aantal extra woningblokken te renoveren.

Wonion hecht veel waarde aan buurten en wijken waar het prettig wonen en leven is. Dit willen we realiseren met een zo optimaal mogelijke inzet van financiële middelen, waarbij de kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid en wensen van de bewoners van de Vogelbuurt voorop blijven staan.