Welkom in de Vogelbuurt/Biezenakker. Hier bouwen we aan een energiezuinige, groene, veilige wijk. Met buurten met elk een eigen karakter: De Gaarden, De Parkbuurt, Het Bosveld en Bomenbuurt.

De nieuwe editie van de nieuwsbrief Vogelbuurt/Biezenakker is uit en valt deze week bij  de wijkbewoners op de mat. In de nieuwsbrief leest u o.a. meer over de afronding van de 3e fase, renovatie aan de Kwartellaan. wijkgericht werken, braakliggende terreinen sloopwoningen en een interview met de heer Wim Epskamp.

Klik hier om nu alvast de nieuwsbrief digitaal te lezen. 

Afgelopen zaterdag, 14 juni,  ontvingen de bewoners van De Gaarden in Ulft een betonnen buurtbank, tijdens een gezellige buurtmozaïekmiddag.

In april kregen de bewoners de mogelijkheid om te bepalen hoe de buurtbank eruit zou moeten zien. Gekozen is voor het ontwerp met ganzen en bloesem. Na het mozaïeken werd gezamenlijk een definitieve plek voor de buurtbank gekozen en werd er nagepraat. De reacties van de deelnemers waren positief: "Het was een gezellige bijeenkomst. Goed om je buren eens op een andere manier te leren kennen."

Buurtbanken Vogelbuurt/Biezenakker
Met de buurtbank voor De Gaarden staan er nu drie prachtige banken in de Vogelbuurt. In 2012 werd de eerste bank geplaatst in De Bomenbuurt, afgelopen jaar één in Het Bosveld en nu in De Gaarden. De buurtbanken zijn door de gemeente en Wonion ter beschikking gesteld om de buurt te bedanken voor hun geduld tijdens de bouwwerkzaamheden. Met deze buurtbank is een plek gecreëerd waar buurtbewoners elkaar op een spontane manier kunnen ontmoeten.

alt

Ontwerp buurtbank bekend!

De buurt De Gaarden is onderdeel van de wijk Vogelbuurt/Biezenakker, die zich na de totale wijkvernieuwing kenmerkt door de verschillende karakters per buurt. Bij de keuze van het ontwerp voor de buurtbank is rekening gehouden met het karakter van De Gaarden, de ganzen en fruitbloesems sluiten hier goed bij aan.


Ter afronding van de vernieuwingen in de buurt De Gaarden bieden Wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek de bewoners een buurtbank aan. Bewoners van De Gaarden hadden zelf inspraak in het ontwerp van de buurtbank. De voorkeur van de bewoners ging duidelijk uit naar het uiteindelijke ontwerp waarin de ganzen en de fruitbloesems een hoofdrol spelen.

Buurtbank stimuleert contact buurtgenoten
Een goed contact met buurtbewoners draagt bij aan het woongenot van bewoners. Door samen met de buren het ontwerp van de bank te kiezen, te maken èn gezamenlijk de plek voor de bank te bepalen wordt er een plek gecreëerd waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Mozaïekmiddag zaterdag 14 juni
Wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek organiseren een Mozaïekmiddag. Bewoners van De Gaarden zijn van harte welkom om zaterdagmiddag 14 juni 2014 een workshop mozaïeken te volgen en samen met hun buren het gekozen ontwerp op de betonnen buurtbank af te maken. Bewoners van De Gaarden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor deze mozaïekmiddag.