Welkom in de Vogelbuurt/Biezenakker. Hier bouwen we aan een energiezuinige, groene, veilige wijk. Met buurten met elk een eigen karakter: De Gaarden, De Parkbuurt, Het Bosveld en Bomenbuurt.

De drieëntwintigste editie van de Nieuwsbrief VogelbuurtBiezenakker is uit. De Nieuwsbrief valt één dezer dagen op de mat van bewoners van de wijk. In deze editie leest u onder andere over het Kindcentrum dat in gebruik is genomen, over de nieuwbouwwoningen die nul-op-de-meter gebouwd worden in De Gaarden en De Parkbuurt en stellen we een bewoonster aan u voor in de rubriek Buurten met.

Bewoners van een deel van De Parkbuurt legden tijdens de buurtmozaïekmiddag op zaterdag 24 september de laatste hand aan de buurtbank. Samen gingen de bewoners aan de slag met het mozaïeken van de bank die een plek krijgt in hun buurt. Tijdens deze middag, georganiseerd door wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek, is in gezellige sfeer de buurtbank afgerond.

De Parkbuurt is onderdeel van de wijk Vogelbuurt/Biezenakker. In de Vogelbuurt is de afgelopen jaren veel gedaan. Als dank voor de medewerking van de buurt, boden Wonion en de gemeente de bewoners een buurtmozaïekmiddag aan. Onder leiding van het bedrijf SocialSofa hebben de aanwezigen de buurtbank gezamenlijk afgemaakt. In het ontwerp van de bank is rekening gehouden met het karakter van De Parkbuurt. Bewoners kregen twee keuze mogelijkheden voor het ontwerp. Het uiteindelijke ontwerp is het ontwerp waar de voorkeur van de bewoners naar uit ging.

Spontane ontmoetingen
Een goed contact met buurtbewoners draagt bij aan het woongenot van de bewoners. De buurtbank krijgt daarom een centrale plek in de buurt. Door het plaatsen van de buurtbank op een plek waar de bewoners zelf een stem in hebben gehad, wordt er een plek gecreëerd waar buurtbewoners elkaar op een spontane manier kunnen ontmoeten.

Buurtmozaïekmiddag De Parkbuurt 2016

Al op vier plekken in Vogelbuurt in Ulft staat een buurtbank. De buurtbanken kenmerken zich door een uniek ontwerp, passend bij de buurt. De keuze van de bewoners is hierin keer op keer leidend. Wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek bieden een buurtbank aan ter afronding van de vernieuwingen in de buurt. De vijfde buurtbank komt in een deel van De Parkbuurt.

Een groot deel van De Parkbuurt is opgeknapt. Om bewoners uit een deel van De Parkbuurt (rond Puttershof en het voetbalveld) te bedanken voor hun medewerking en geduld bieden Wonion en gemeente de bewoners een ontmoetingsplek aan in de vorm van een buurtbank. Bewoners hadden zelf inspraak in het ontwerp van de buurtbank. Het gekozen ontwerp kenmerkt zich door parkactiviteiten: Van zitten in het groen tot hardloopactiviteiten. Met de parkfacetten ademt het ontwerp een duidelijke parksfeer uit.

Mozaïekmiddag 24 september
Wooncorporatie Wonion en gemeente Oude IJsselstreek organiseren een buurtmozaïekmiddag. Bewoners van dit deel van De Parkbuurt ontvangen een uitnodiging om tijdens de buurtmozaïekmiddag samen met buurtgenoten de bank af te maken. Door samen met de buren het ontwerp van de bank te kiezen, te maken èn gezamenlijk de plek voor de bank te bepalen wordt er een plek gecreëerd waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een goed contact met buurtbewoners draagt bij aan het woongenot van bewoners.

socialsofa.oude.ijsselstreek.2016