Welkom in de Vogelbuurt/Biezenakker. Hier bouwen we aan een energiezuinige, groene, veilige wijk. Met buurten met elk een eigen karakter: De Gaarden, De Parkbuurt, Het Bosveld en Bomenbuurt.

De uitspraak van de Raad van State over de bouw van 61 woningen in Bomenbuurt is uitgesteld. De uitspraak werd uiterlijk 11 januari 2011 verwacht, zes weken na de zitting in de bodemprocedure van 30 november 2010. De uitspraak is met een nieuwe termijn van zes weken vertraagd. Dit betekent dat de uitspraak eind februari wordt verwacht.

Rechtsgang: hoe zat het ook al weer?

Op 2 februari 2010 nam het college van burgemeester en wethouders het projectbesluit, de versnelde bestemmingsplanprocedure en verleende het college ook de bouwvergunning voor het bouwen van de 61 energieneutrale woningen. Tegen deze beslissingen zijn twee partijen in beroep gegaan bij de Rechtbank Zutphen. In maart 2010 was de eerste zitting bij de Rechtbank Zupthen waarbij de voorzieningenrechter het projectbesluit schorste tot de uitspraak in de bodemprocedure. Als reden voerde hij aan dat een aantal punten onvoldoende onderbouwd waren in het projectbesluit. In juni 2010 kwamen de partijen opnieuw bij elkaar tijdens een tweede zitting bij de Rechtbank Zutphen. In de periode tussen de eerste en tweede zitting heeft het college het plan voor de Bomenbuurt verder onderbouwd en opnieuw vastgesteld. Uiteindelijk werden de bezwaren ongegrond verklaard en het collegebesluit rechtsgeldig. Hierop zijn de twee partijen bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de beslissing van de Rechtbank Zutphen.