Welkom in de Vogelbuurt/Biezenakker. Hier bouwen we aan een energiezuinige, groene, veilige wijk. Met buurten met elk een eigen karakter: De Gaarden, De Parkbuurt, Het Bosveld en Bomenbuurt.

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen de geplande bouw van 61 energiezuinige huur- en koopwoningen in Bomenbuurt. De Raad van State heeft vastgesteld dat de rechtbank Zutphen de juiste beslissing heeft genomen en dat daarmee de uitspraak van 14 juli 2010 niet verandert. Dit betekent dat gemeente Oude IJsselstreek in het gelijk gesteld blijft en alle bezwaren ongegrond verklaard blijven.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de bouw begonnen. Naar verwachting start nog dit voorjaar de bouw van de woningen. De woningen worden binnenkort te koop en te huur aangeboden. Gemeente Oude IJsselstreek en wooncorporatie Wonion zijn verheugd dat Klomps Bouwbedrijf en Jaartsveld Infra de werkzaamheden definitief kunnen voortzetten. Zoals gepland, kunnen bewoners uit de Vogelbuurt nu tijdig doorstromen naar deze nieuwe wijk.

Dit is goed nieuws,” aldus projectwethouder John Haverdil. “Nu kunnen we de werkzaamheden definitief voortzetten en starten met de bouw van de 61 woningen. Het is een uniek project en ik ben blij dat we met het plan doorkunnen.”

Bomenbuurt
In Bomenbuurt worden 61 energieneutrale woningen gerealiseerd: 39 huurwoningen en 22 koopwoningen. Naar verwachting start dit voorjaar de bouw van de woningen. Volgens planning worden de eerste woningen voor Kerst 2011 opgeleverd. De woningen worden binnenkort te koop en te huur aangeboden. Dit wordt gecommuniceerd via het gemeentenieuws in de Gelderse Post, de website van de gemeente, de website van Wonion en via deze website.

Rechtsgang

Nog voor de zomervakantie van 2010 hadden gemeente Oude IJsselstreek, Wonion en hoofdaannemer Klomps Bouwbedrijf met de bouw van de woningen willen beginnen. Dit zou het resultaat zijn van de gewenste versnelde uitvoering van de plannen. De opgelopen vertraging als gevolg van de rechtsgang is beperkt gebleven tot ongeveer een jaar. Op 2 februari 2010 nam het college van burgemeester en wethouders het projectbesluit, de versnelde bestemmingsplanprocedure en verleende het college ook de bouwvergunning voor het bouwen van de 61 energieneutrale woningen. Tegen deze beslissingen zijn twee partijen in beroep gegaan bij de Rechtbank Zutphen. In maart was de eerste zitting bij de Rechtbank Zupthen waarbij de voorzieningenrechter het projectbesluit schorste tot de uitspraak in de bodemprocedure. Als reden voerde hij aan dat een aantal punten onvoldoende onderbouwd waren in het projectbesluit. In juni kwamen de partijen opnieuw bij elkaar tijdens een tweede zitting bij de Rechtbank Zutphen. In de periode tussen de eerste en tweede zitting heeft het college het plan voor de Bomenbuurt verder onderbouwd en opnieuw vastgesteld. Uiteindelijk werden de bezwaren ongegrond verklaard en het collegebesluit rechtsgeldig. Hierop zijn de twee partijen bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de beslissing van de Rechtbank Zutphen. De Raad van State stelt nu vast dat de Rechtbank Zutphen een juiste afweging heeft gemaakt, waardoor de uitspraak ongewijzigd blijft.

Waarom versnelling?

Er waren goede redenen om een deel van Biezenakker, het deel dat aansluit op de Vogelbuurt en inmiddels de naam Bomenbuurt heeft gekregen, versneld uit te voeren. De gemeenteraad heeft namelijk als één van de uitgangspunten voor de herstructurering van Vogelbuurt/Biezenakker meegegeven dat geprobeerd moet worden eerst nieuw te bouwen en pas daarna te slopen. Met de versnelde bouw in Bomenbuurt zou dit mogelijk worden gemaakt. Daarnaast maakt Bomenbuurt deel uit van Aanvalsplan Achterhoek Authentiek Anders, dat door projecten te versnellen de gevolgen van de economische crisis tegengaat.