Welkom in de Vogelbuurt/Biezenakker. Hier bouwen we aan een energiezuinige, groene, veilige wijk. Met buurten met elk een eigen karakter: De Gaarden, De Parkbuurt, Het Bosveld en Bomenbuurt.

De vernieuwing van de Vogelbuurt krijgt steeds meer vorm. De (ingrijpende) renovatie van woningen is nagenoeg afgerond en de wijk begint een nieuwe uitstraling te krijgen. Tijdens renovatiewerkzaamheden zijn wisselwoningen ingezet voor tijdelijke huisvesting. Veel van deze woningen staan nu leeg en wachten op het definitieve sloopmoment. Deze leegstaande woningen worden vernield en geplunderd. Dit is niet zonder risico's. Bij vernielen en plunderen van woningen kan asbesthoudend materiaal vrij komen.In woningen gebouwd tussen 1945 en 1993 kan asbest voorkomen. In de woning, maar ook aan de buitenzijde van de gevel zoals in daken of gevels. Asbest is niet altijd schadelijk. Pas als asbestvezels vrijkomen, kunnen deze schade veroorzaken aan de longen. Asbestvezels kunnen vrijkomen door in het asbesthoudende materiaal te zagen, boren, schuren of het te slopen. Op het moment dat leegstaande woningen vernield en geplunderd worden, bestaat het risico dat er asbest vrijkomt.

Géén risico voor u als omwonende
Wonion heeft een gecertificeerd bedrijf gevraagd te kijken naar een aantal leegstaande woningen in de wijk. Er bestaan verschillende soorten asbest; hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Het aangetroffen asbesthoudend materiaal in de gecontroleerde woningen is hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zijn de asbestvezels stevig verankerd in het basismateriaal. Deze vorm van asbest is niet gevaarlijk, mits er niet in wordt gezaagd, geboord, geschuurd of gesloopt. De vezels raken niet makkelijk los. Mochten desondanks toch vezels losraken, dan is deze concentratie zo klein dat het géén gevaar met zich mee brengt voor u, als omwonende.

Wat Wonion doet om vandalisme te voorkomen
Als betrokken verhuurder hechten wij veel waarde aan een prettige en veilige woonomgeving. Daarom zetten wij ons in om vernielingen en plunderingen van de leegstaande woningen zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit doen wij door leegstaande woningen, daar waar het kan, eerder te slopen. We starten deze zomer met de sloop van een blok leegstaande woningen in het Valkenhof.
Daarnaast hebben we nauw contact met de wijkagent en deze is veel in de wijk te vinden om vandalisme tegen te gaan. Mocht u zien dat woningen in uw buurt geplunderd of vernield worden, geeft u dit dan direct aan ons of aan de politie door. Wij stellen uw medewerking op prijs. Samen zorgen we voor een prettige, leefbare wijk.