Welkom in de Vogelbuurt/Biezenakker. Hier bouwen we aan een energiezuinige, groene, veilige wijk. Met buurten met elk een eigen karakter: De Gaarden, De Parkbuurt, Het Bosveld en Bomenbuurt.

Een aantal woningblokken worden eerder dan gepland gesloopt om overlast in de wijk zoveel mogelijk te beperken. Door de vernieuwing in de wijk staan veel te slopen woningen leeg. Wonion hecht veel waarde aan buurten en wijken waar het prettig wonen en leven is. Woningen die lang leeg staan dragen hier niet aan bij. De eerste sloopwerkzaamheden starten daarom nog deze zomer.

Wonion vindt een prettig woon-en leefklimaat in een wijk belangrijk. Ook tijdens een langdurige wijkvernieuwing streeft zij erna de wijk goed bewoonbaar te houden. Om de overlast in de wijk zoveel mogelijk te beperken gaat Wonion een aantal leegstaande woningblokken vervroegd slopen. De eerste sloopwerkzaamheden starten aan het Valkenhof, de Parkietstraat, het Vinkenpad en de Patrijsstraat.
Valkenhof, Parkietstraat en Vinkenpad wordt volgens planning gesloopt. De Patrijsstraat is één van de woningblokken die vervroegd gesloopt worden. Aansluitend worden er leegstaande woningblokken in de rest van de wijk gesloopt en bekijkt Wonion nader hoe om te gaan met de overig te slopen woningen. Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden informeren wij de omwonenden over de planning en de
werkzaamheden.

Vernieuwing Vogelbuurt
Na de eerste werkzaamheden vijf jaar geleden in de wijk Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft krijgen de vernieuwingen steeds meer vorm. Vijf jaar geleden is er gestart met het groot onderhoud aan de Kwartellaan en het Mezenpad, gevolgd door de ingrijpende renovatie van woningen in De Parkbuurt, De Gaarden en Het Bosveld.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de sloopwerkzaamheden of heeft u andere vragen over de wijk Vogelbuurt/Biezenakker in Ulft? Neem dan contact op met Jeroen Schasfoort, wijkconsulent van Wonion, via telefoonnummer (0315) 69 60 47.