Welkom in de Vogelbuurt/Biezenakker. Hier bouwen we aan een energiezuinige, groene, veilige wijk. Met buurten met elk een eigen karakter: De Gaarden, De Parkbuurt, Het Bosveld en Bomenbuurt.

Bijgevoegd is de nieuwe planning voor de herstructurering van de openbare ruimte in de Vogelbuurt.
Door de veranderende woningmarkt is het woningbouwprogramma in de Vogelbuurt door Wonion aangepast. U heeft  hierover al iets kunnen lezen in nieuwsbrief 18 van oktober 2013.  Deze nieuwe planning voor de herstructurering van de openbare ruimte sluit ook weer zo veel mogelijk aan op de woningingrepen en de nieuwbouw van de woningen in de Vogelbuurt, zodat afgeronde delen in de wijk ontstaan. 
 
De oorspronkelijke planning had een doorlooptijd tot en met 2017. De nieuwe planning geeft aan dat de gehele Vogebuurt in 2019 is afgerond.