Welkom in de Vogelbuurt/Biezenakker. Hier bouwen we aan een energiezuinige, groene, veilige wijk. Met buurten met elk een eigen karakter: De Gaarden, De Parkbuurt, Het Bosveld en Bomenbuurt.

De vernieuwingen in de wijk zijn al zes jaar in volle gang. In tussentijd zijn er op politiek vlak ontwikkelingen die van invloed zijn op de wooncorporaties. Wooncorporatie Wonion nam daarom het oorspronkelijke wijkplan kritisch onder de loep. Zonder de eisen voor de wijk te verlagen is er besloten een aantal extra woningblokken te renoveren.

Wonion hecht veel waarde aan buurten en wijken waar het prettig wonen en leven is. Dit willen we realiseren met een zo optimaal mogelijke inzet van financiële middelen, waarbij de kwaliteit van de woningen en de leefbaarheid en wensen van de bewoners van de Vogelbuurt voorop blijven staan.  

De plannen
De blauwdruk voor de wijk ligt er. De vernieuwingen krijgen steeds meer vorm. Na het groot onderhoud aan de Kwartellaan en het Mezenpad en de ingrijpende renovatie van woningen in De Parkbuurt, De Gaarden en Het Bosveld worden nog 35 extra woningen gerenoveerd. Woningen die extra gerenoveerd gaan worden liggen aan de Nachtegaallaan, Kwartellaan, Lijsterstraat en Akkerstraat en mogelijk ook het Mezenpad. Naar verwachting zijn halverwege 2015 de woningen opgeleverd en weer definitief verhuurd.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de renovatie of algemene informatie over de wijkvernieuwingen in Ulft? Neem dan contact op met Vivian van Trienen via telefoonnummer (0315) 69 60 45.